Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1364
Title: Формування дифузійної зони методами комбінованої лазерної та електроіскрової хіміко-термічної обробки сплавів заліза
Advisors: Сидоренко, С.
Keywords: лазерна хіміко-термічна обробка
електроіскрова хіміко-термічна обробка
залізо
титан
хром
цирконій
легований шар
дифузійна зона
Issue Date: 2008
Citation: Формування дифузійної зони методами комбінованої лазерної та електроіскрової хіміко-термічної обробки сплавів заліза : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Сидоренко. - К., 2008. - 149 л. + CD-ROM. - Д/б №2900-ф
Abstract: Об’єкт дослідження — залізо, сплави заліза з титаном (1,08 мас. %) та заліза з хромом (1,96 мас. %). Мета роботи — дослідження впливу природи легуючого елементу, послідовності та потужності енергії лазерної та електроіскрової обробки, режимів насичення азотом та вуглецем на структуру, фазовий склад та властивості дифузійних шарів. Методи дослідження — мікроструктурний, мікродюрометричний, фазовий рентгеноструктурний, електронномікроскопічний аналіз, метод радіоактивних ізотопів (метод зняття шарів). В роботі встановлені закономірності формування зміцненої дифузійної зони при лазерній та електроіскровій хіміко-термічній обробці заліза та його сплавів. Показано, що лазерна обробка та електроіскрове легування титаном, хромом, цирконієм у вуглецево- та азотовміщуючих газових середовищах призводить до насичення поверхневих шарів вуглецем та азотом і підвищення твердості до 10 - 14 ГПа внаслідок формування розвиненої дислокаційної структури та утворенням дрібнодисперсних карбідів та нітридів легуючих елементів. Дослідження методом радіоактивних ізотопів показало, що природа легуючого елементу впливає на масопереносу складових сплаву при електроіскровій обробці і, відповідно, на структуру та властивості як легованої зони, так і зони, розташованої під поверхнею зразка.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1364
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2900-ф.pdf
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.