Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1365
Title: Фізика деформації і руйнування при локальному навантаженні кристалічних та аморфних матеріалів
Advisors: Лобода П.
Keywords: кристалічні
аморфні матеріали
жорсткі індентори
пружно-пластичний контакт
міцність та пластичність матералів
Issue Date: 2008
Citation: Фізика деформації і руйнування при локальному навантаженні кристалічних та аморфних матеріалів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. П. Лобода. - К., 2008. - 128 л. + CD-ROM. - Д/б №2000-ф
Abstract: Об’єкт дослідження – нано-, субмікро-, мікрокристалічні, аморфні та квазікристалічні матеріали. Мета роботи – розвиток фізичних уявлень і теоретичних положень щодо закономірностей деформації та руйнування нано-, субмікро-, мікрокристалічних та аморфних матеріалів в умовах локального навантаження жорсткими інденторами на нано- і мікрорівнях для створення нових методик визначення комплексу їх механічних властивостей. На основі результатів теоретичних та експериментальних досліджень: – розвинути фізичні уявлення щодо характеристик міцності та пластичності матеріалів, які визначають в умовах індентування на нано- та мікрорівнях; – створені та опрацьовані методи визначення комплексу механічних властивостей (зокрема характеристик міцності та пластичності) в умовах індентування на нано- та мікрорівнях; – розвинути фізичні уявлення щодо температурної залежності твердості матеріалів і дано експериментальне обґрунтування термоактиваційної природи процесу пластичної деформації при індентуванні. Вперше отримані експериментальні результати щодо міцності та пластичності ряду малопластичних матеріалів. Нові теоретичні положення та методики, розвинуті у роботі, мають важливе значення для розробки новітніх технологій отримання матеріалів, оптимізації складу та структури і прогнозування їх поведінки в умовах експлуатації під навантаженням. Зокрема доведена можливість контролю як міцності так і пластичності методом індентування сталі після різної термічної обробки, включаючи загартований стан
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1365
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2000-ф.doc
  Restricted Access
31.57 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.