Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1366
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБілоцький О.-
dc.date.accessioned2012-01-12T11:21:11Z-
dc.date.available2012-01-12T11:21:11Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifierКВНТД 1.2 11.16.01-
dc.identifier№ держреєстрації 0106U002155-
dc.identifierД/б №2904-ф-
dc.identifier.citationНанорозмірні структури на поверхні заліза, сформовані інтенсивною пластичною деформацією і одночасною дифузією азоту : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Білоцький. - К., 2008. - 119 л. + CD-ROM. - Д/б №2904-фuk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/1366-
dc.description.abstractОб'єкт дослідження – фізичні процеси, що обумовлюють диспергування зеренної структури до нано- и субмікроструктурного стану і структурна чутливість механічних властивостей заліза, отриманого інтенсивною пластичною деформацією (ІПД) тертям з одночасною дифузією азоту. Мета роботи – встановлення фізичних закономірностей формування структури та властивостей градієнтних субмікро- і нанорозмірних приповерхневих шарів заліза, які утворюються при ІПД тертям з одночасною дифузією елементів проникнення. Методами рентгеноструктурного, мікроструктурного аналізу, електронної растрової та просвічувальної мікроскопії, мікромеханічних випробувань та наноіндентування вивчено особливості структури та механічні характеристики поверхневих шарів зразків заліза, отриманих в процесі ІПД тертям в різних газових середовищах. Вперше одержано нові експериментальні дані про особливості формування фазового складу, структури, кінетики дифузійних процесів в залізі при одночасній дії ІПД тертям та дифузії атомів азоту. Вивчення закономірностей формування зеренної і дислокаційної структури на нанорозмірному рівні в процесі ІПД тертям з одночасною дифузією азоту дозволило вперше встановити механізм диспергування зеренної структури з урахуванням параметрів пластичної деформації та фізико-хімічних перетворень за рахунок дифузії елементів проникнення, пояснити градієнтну природу та особливості фізико-механічних властивостей поверхневих шарів заліза деформаційного та деформаційно-дифузійного походження. Вивчення закономірностей механохімічних реакцій, які, діючи в умовах одночасної ІПД і дифузійного перерозподілу елементів між поверхневими шарами та зовнішнім газовим середовищем в полі температурних і концентраційних градієнтів, формують на поверхні масивних металевих матеріалів складну гетерофазну структуру з керованим рівнем властивостей, надає можливість прогнозувати оптимальні структурні стани.uk
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”uk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.subjectзалізоuk
dc.subjectінтенсивна пластична деформаціяuk
dc.subjectтертяuk
dc.subjectазотuk
dc.subjectдифузіяuk
dc.subjectнаноструктураuk
dc.titleНанорозмірні структури на поверхні заліза, сформовані інтенсивною пластичною деформацією і одночасною дифузією азотуuk
dc.typeTechnical Reportuk
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2904-ф.doc
  Restricted Access
11.21 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.