Skip navigation

Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами : [19] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

З 01.07.2018 р кафедра входить до складу Механіко-машинобудівного інституту.

Перегляд

Зібрання цього фонду

Автореферати [2]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Анотовані описи звітів про НДР [3]

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Бакалаврські роботи [0]

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Дисертації [2]

У зібранні розміщено дисертації, які захищені працівниками кафедри.

Довідкові матеріали [0]

У зібранні розміщено словники, довідники тощо, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Магістерські роботи [0]

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. [0]

У зібранні розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатами конферецій, семінарів, конгресів, круглих столів тощо.

Методичні посібники та рекомендації [10]

У зібранні розміщено методичні посібники та рекомендації, укладачами яких є викладачі кафедри.

Монографії [0]

У зібранні розміщено монографії, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Презентації [0]

У зібранні розміщено матеріали, створені у форматі ppt.

Програми дисциплін [0]

У зібранні розміщено програми дисциплін кафедри.

Підручники, навчальні посібники та практикуми [2]

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми та матеріали до курсів лекцій, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Статті [0]

У зібранні розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації в наукових журналах та збірниках.

Інше [0]

У зібранні розміщено матеріали, які не належать до зазначених зібрань.