Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14401
Title: Дослідження операцій
Keywords: лінійне програмування
динамічне програмування
теорія масового обслуговування
теорія ігор
мережене планування
linear programming
dynamic programming
the queuing theory
game theory
network planning
линейное программирование
динамическое программирование
теория массового обслуживания
теория игр
сетевое планирование
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Дослідження операцій [Електронний ресурс] : збірник завдань для практичних занять з навчальної дисципліни «Дослідження операцій» для студентів видавничо-поліграфічного інституту / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. В. Поліщук, О. І. Кушлик-Дивульська, Н. П. Селезньова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,13 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 86 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14401
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoslIdzhennya operatsIy.pdf
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.