Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1444
Title: Прикладна алгебра: основні поняття алгебри та теорії чисел
Authors: Ковальчук, Людмила Василівна
Конюшок, Сергій Миколайович
Кучинська, Наталія Вікторівна
Keywords: абстрактна алгебра
криптосистеми
теорія чисел
теорія кілець
теорія скінченних полів
теорема Лагранжа
алгоритм Евкліда
теорема Ойлера
алгоритми з оракулами
псевдопрості числа
Issue Date: 2011
Citation: Ковальчук, Л. В. Прикладна алгебра: основні поняття алгебри та теорії чисел [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Л. В. Ковальчук, С. М. Конюшок, Н. В. Кучинська ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,70 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Посібник містить розділи абстрактної алгебри і теорії чисел, які необхідні при вивчення класичних асиметричних криптосистем. Крім того, у ньому викладено елементи теорії кілець і полів, що робить можливим подальше вивчення теорії скінченних полів та її застосувань у сучасних симетричних та асиметричних криптосистемах. Посібник містить велику кількість задач, які підібрані у певній послідовності з метою кращого засвоєння матеріалу. Багато з них запропоновані авторами. Для студентів, курсантів (слухачів) та аспірантів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1444
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-294.pdf
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.