Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБабенко, Андрей Елисеевич-
dc.contributor.authorБобырь, Николай Иванович-
dc.contributor.authorБойко, Сергей Леонидович-
dc.contributor.authorБоронко, Олег Aлександрович-
dc.date.accessioned2016-05-19T09:40:41Z-
dc.date.available2016-05-19T09:40:41Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationПрименение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибрационных нагрузках [Электронный ресурс] : монография / А. Е. Бабенко, Н. И. Бобырь, С. Л. Бойко [и др.]. – Электронные текстовые данные (1 файл: 123,04 Мбайт). – Киев : ИНТЕРЕС, 2005. – 264 с. – Название с экрана.uk
dc.identifier.isbn966-8887-02-6-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/15865-
dc.language.isoruuk
dc.subjectметод координатного спускаuk
dc.subjectнапряженно-деформированное состояниеuk
dc.subjectмонографияuk
dc.titleПрименение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибрационных нагрузкахuk
dc.typeBookuk
thesis.degree.levelmasteruk
dc.format.page264 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиевuk
dc.subject.udc539.3/.4uk
dc.description.abstractukМонографію присвячено розвитку універсальних методів розв'язку лінійної та нелінійної задач визначення напружено-деформованого стану складних пластинчато-оболонкових конструкцій, які є багатозв'язними кусковогладкими поверхнями. В роботі використано метод покоординатного спуску, який є стійким. Для реалізації методу розроблені необхідні функціонали, що дозволили створити прості алгоритми і програми. Вирішено задачу максимального збільшення швидкості збіжності за рахунок оптимального вибору коефіцієнта або в загальному випадку матриці релаксації. Розроблено новий метод визначення власних частот і форм коливань — метод підвищення жорсткостей. Для інженерно-технічних працівників, аспірантів і студентів вузів, що спеціалізуються в області динаміки і міцності машин.uk
dc.description.abstractruМонография посвящена развитию универсальньїх методов решения линейной и нелинейной задач определения напряженно-деформированного состояния сложньїх пластинчато-оболочечньїх конструкций, представляющих собою многосвязньїе кусочногладкие поверхности. В работе использован метод покоординатного спуска, которьш является устойчивьім. Для реализации метода разработаньї необходимьіе функциональї, которьіе позволили создать простне алгоритми и программьі. Решена задача максимального увеличения скорости сходимости за счет оптимального вьібора козффициента или в общем случае матрицьі релаксации. Разработан новьій метод определения собственньїх частот и форм колебаний — метод повьішения жесткостей. Для инженерно-технических работников, аспирантов и студентов вузов, специализирующихся в области динамики и прочности машин.uk
dc.publisherИнресuk
Appears in Collections:Монографії (ДММОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Боронко.pdf123.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.