Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16844
Title: Лема про спадання iмовiрностей для узагальнених S-функцiй
Authors: Яковлєв, Сергій Володимирович
Keywords: симетрична криптографiя
диференцiальний криптоаналiз
ARX-криптосистеми
S-функцiї
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Яковлєв, C. В. Лема про спадання iмовiрностей для узагальнених S-функцiй / C. В. Яковлєв // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 105-106. – Бібліогр.: 2 назви.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16844
Appears in Collections:Секція «Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яковлев.pdf583.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.