Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДерев’янко, Денис Григорович-
dc.date.accessioned2016-12-08T14:41:02Z-
dc.date.available2016-12-08T14:41:02Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationДерев’янко, Д. Г. Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Дерев’янко Денис Григорович. – Київ, 2016. – 23 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/18278-
dc.language.isoukuk
dc.subjectлокальні електротехнічні системиuk
dc.subjectрозосереджена генераціяuk
dc.subjectстабільністьuk
dc.subjectнадійністьuk
dc.subjectобмінні процесиuk
dc.subjectрегулювання параметрів енергетичних процесівuk
dc.subjectоптимізація режимівuk
dc.subjectLocal electrotechnical systemsen
dc.subjectalternative and renewable energy sourcesen
dc.subjectdistributed generationen
dc.subjectstabilityen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectregulation of the parameters of energy processesen
dc.subjectprocess optimizationen
dc.subjectлокальные электротехнические системыru
dc.subjectраспределенная генерацияru
dc.subjectстабильностьru
dc.subjectнадежностьru
dc.subjectобменные процессыru
dc.subjectрегулирование параметров энергетических процессовru
dc.subjectоптимизация режимовru
dc.titleОцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генераціїuk
dc.typeThesisuk
thesis.degree.speciality05.09.03 – електротехнічні комплекси та системиuk
dc.contributor.degreegrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»uk
dc.contributor.degreefacultyІнститут енергозбереження та енергоменеджментуuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk
thesis.degree.levelcandidateuk
dc.format.page23 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.311.1:620.92](043.3)uk
dc.description.abstractukУ дисертаційній роботі розроблено та вдосконалено методи, практичні рекомендації та алгоритми для реалізації задач оцінювання усталених режимів роботи ЛЕС, які містять джерела РГ. Розроблено теоретичні засади та сформовано практичні підходи до оцінки стабільності та надійності функціонування виділених систем в усталених режимах з урахуванням особливостей функціонування різнотипних джерел РГ і наявності коригуючих пристроїв у структурі локальних електротехнічних систем. Запропоновано методи визначення «винуватців» порушення стабільності і надійності функціонування локальних електротехнічних систем з джерелами розосередженої генерації на основі оцінки інтенсивності протікання обмінних процесів в перетинах локальних електротехнічних систем. При оцінці стабільності та надійності функціонування локальних електротехнічних систем доцільне проведення декомпозиції показників на складові, з урахуванням частки генерації від різнотипних джерел генерації. Слід зазначити, що запропонований у роботі спосіб оцінки надійності в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації є універсальним по відношенню до показників надійності, описаних у стандарті ІЕЕЕ 1366, котрі застосовуються в Україні. Запропоновані методи і способи пройшли апробацію під час проведення енергетичного обстеження на електростанції з джерелами розосередженої генерації.uk
dc.description.abstractenThe thesis is about development of methods, algorithms and practical recommendations for the assessment of the steady state modes of operation of local electrotechnical systems containing distributed generation sources. The theoretical basis and practical approaches are formed to evaluate the stability and reliability of the selected systems in the steady functioning modes allowing the assessment of diverse distributed generation sources and presence of corrective devices in the structure of local electrotechnical systems. The methods of determining the "causer" of violation of the process stability and reliability of local electrotechnical systems based on the assessment of the intensity of the flow of metabolic processes in sections of local electrotechnical systems. The methods of determining the causer of disturbances that breach the stability and reliability of local electrotechnical systems with distributed generation sources are based on estimates of flow intensity of metabolic processes in sections of the local electrotechnical systems. During the evaluation of the stability and reliability of local electrical systems the appropriate indicators should come over the decomposition into components, taking into account the share of generation from diverse sources of distributed generation. The methods and means were tested during the energy audit at the power station with distributed generation.en
dc.description.abstractruВ работе представлены методы, практические рекомендации и алгоритмы для реализации задач оценивания установившихся режимов работы локальных электротехнических систем, содержащих источники распределенной генерации. Разработаны теоретические основы и сформированы практические подходы к оценке стабильности и надежности функционирования выделенных систем в установившихся режимах с учетом особенностей функционирования разнотипных источников распределенной генерации и наличии корректирующих устройств в структуре локальных электротехнических систем. Предложены методы определения «виновников» нарушения стабильности и надежности функционирования локальных электротехнических систем на основе оценки интенсивности протекания обменных процессов в сечениях локальных электротехнических систем при оценке стабильности в упомянутых системах. При оценке надёжности функционирования локальных электротехнических систем с источниками распределенной генерации предложено проведение декомпозиции показателей оценки надежности на составляющие, с учетом доли генерации от разнотипных источников распределенной генерации. Следует отметить, что способ оценки надежности в локальных электротехнических системах универсален по отношению к показателям надежности, описанным в стандарте ІЕЕЕ 1366 и применяемым в Украине. Предложенные в работе методы оценки качества электроснабжения основаны на способе визуализации энергетических процессов в локальных электротехнических системах. Они основаны на расширенной в работе системе критериев и показателей, а также на особенностях построения энергетических профилей, позволяющих выполнять задачу оценивания энергетических процессов в локальных электротехнических системах с источниками распределенной генерации в многокритериальной постановке. Эти методы и способы прошли апробацию при проведении энергетического обследования на электростанции с источниками распределенной генерации. В ходе измерений было определено, что в системе с источниками распределенной генерации присутствует значительная доля несимметрии в параметрах энергетических процессов. Величина несимметрии определена по предложенным в работе методам расчета составляющих реактивной мощности по Фризе для трехфазных систем. Результаты анализа подтверждают адекватность предложенных в работе методов, алгоритмов и приёмов оценки энергетических процессов для повышения эффективности регулирования их параметров в упомянутых системах.ru
dc.publisherНТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»uk
dc.contributor.degreedepartmentЕлектропостачанняuk
Appears in Collections:Автореферати (вільний доступ)
Автореферати (ЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevianko_aref.pdf794.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.