Skip navigation

Секція 4 «Комп’ютерне моделювання природоохоронних процесів» : [9] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 9 з 9
Дата випускуНазваАвтор(и)
2014Зонна модель процесу очистки газових викидів виробництва вінілхлоридуГармаш, Р. В.; Безносик, Ю. О.; Ткач, В. В.; Garmash, R.; Beznosyk, Yu.; Tkach, V.; Гармаш, Р. В.; Безносик, Ю. А.; Ткач, В. В.
2014Вирішення задачі фільтрації для моделі прогнозування міграції забруднюючих речовин в ґрунтіБойко, Т. В.; Запорожець, Ю. А.; Брановицька, С. В.; Boyko, T.; Zaporozhets, J.; Branovytskaya, S.; Бойко, Т. В.; Запорожец, Ю. А.; Брановицкая, С. В.
2014Створення концептуальної моделі для об'єкта поводження з радіоактивними відходамиКолябіна, Д. О.; Безносик, Ю. О.; Koliabina, D.; Beznosyk, Yu.; Колябина, Д. А.; Безносик, Ю. А.
2014Видалення синтетичних барвників зі стічних водОбушенко, Т. І.; Астрелін, І. М.; Толстопалова, Н. М.; Obushenko, T.; Astrelin, I.; Tolstopalova, N.; Обушенко, Т. И.; Астрелин, И. М.; Толстопалова, Н. М.
2014Математическое моделирование концентрирования оксидов азота микропористым сорбентомПримиская, С. А.; Безносик, Ю. А.; Решетиловский, В. П.; Приміська, С. О.; Безносик, Ю. О.; Решетіловський, В. П.; Prymyska, S.; Beznosyk, Yu.; Reshetilowski, W.
2014Ефективність процедур структурного проектування промислових схем водного господарстваШахновський, А. М.; Квітка, О. О.; Джигирей, І. М.; Shakhnovsky, A.; Kvitka, A.; Dzhygyrey, I.; Шахновский, А. М.; Квитка, А. А.; Джигирей, И. Н.
2014Сжигание твердого топлива в кипящем слоеЛогвин, В. А.; Безносик, Ю. А.; Афонин, Г. Г.; Логвин, В. О.; Безносик, Ю. О.; Афонін, Г. Г.; Logvyn, V.; Beznosyk, Yu.; Afonin, G.
2014Модельне дослідження еволюційних змін підсистеми «ґрунт» в регіональних екосистемахКотовенко, О. А.; Мірошниченко, О. Ю.; Березницька, Ю. О.; Kotovenko, O.; Miroshnychenko, O.; Bereznyckaya, J.; Котовенко, Е. А.; Мирошниченко, Е. Ю.; Березницкая, Ю. О.
2014Моделі багатовимірних структур даних для аналізу природоохоронної діяльності промислових підприємствСкарга-Бандурова, І. С.; Барбарук, Л. В.; Сіряк, Р. В.; Skarga-Bandurova, I.; Barbaruk, L.; Siryak, R.; Скарга-Бандурова, И. С.; Барбарук, Л. В.; Сиряк, Р. В.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 9 з 9