Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21661
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЛобода, П. І.uk
dc.contributor.advisorLoboda, Petro. I.en
dc.contributor.advisorЛобода, П. И.ru
dc.date.accessioned2018-01-26T12:58:27Z-
dc.date.available2018-01-26T12:58:27Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.govdoc0115U002328-
dc.identifier.other2809-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/21661-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.subjectармована керамікаuk
dc.subjectкомпозитuk
dc.subjectкарбід боруuk
dc.subjectармований титанuk
dc.subjectгаряче пресуванняuk
dc.subjectброняuk
dc.titleРозробка технології виготовлення композиційної керамічної, металокерамічної та металополімерокерамічної броні із надміцних надтвердих армованих керамічних матеріалівuk
dc.title.alternativeDevelopment of manufacturing technique of ceramic, metal-ceramic and metalopolimerceramic composite armor by using superstrength, superhard reinforced ceramic materialsuk
dc.title.alternativeРазработка технологии изготовления композиционной керамической, металлокерамической и металополимерокерамической брони с сверхпрочных сверхтвердых армированных керамических материаловuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.facultyІнженерно-фізичний факультетuk
dc.contributor.departmentКафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургіїuk
dc.format.page8 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблено технологію виготовлення композиційних керамічних та металокерамічних надміцних (40 ГПа міцність при стисненні) надтвердих (30 ГПа) армованих матеріалів на основі карбіду бору та бориду титану чи алюмінію, наноструктурного В6О методом гарячого пресування. Встановлено, що зміна технологічних параметрів процесу гарячого пресування дозволяє контролювати хімічний, фазовий склад та структуру (розмір зерен, геометричні розміри армуючої складової). Досліджені механічні властивості армованих керамічних матеріалів та доведено перспективність використання для виготовлення принципово нового класу керамічних та металокерамічних композитів, що здатні ефективно працювати в умовах високих динамічних навантажень. Розроблено армований металокерамічний композит Ті-ТіВ який показав підвищені механічні і функціональні характеристики при експериментальних випробуваннях в умовах інтенсивного абразивного зносу та ударних навантаженнях при високих швидкостях. Завдяки армуванню у розробленому композиті спостерігається збільшення міцності більш як у два рази, що дозволяє використовувати матеріал в якості підпору при виготовлення бронепластин. Більш того матеріал володіє ефектом самозаточування, що дозволяє значно збільшити час безперервної експлуатації ріжучих пластин і, таким чином, значно підвищити продуктивність різання, що робить даний матеріал конкурентоспроможним на світових ринках наукоємної продукції.uk
dc.description.abstractenThe technology of manufacturing of ceramic and metal superstrength composites (40 GPa compressive strength) superhard (30 GPa) reinforced materials based on boron carbide and boride of titanium or aluminum, nanostructured B6O by hot pressing. It is established that changing technological parameters of hot pressing allows controlling chemical, phase composition and structure (grain size, the geometric dimensions of the reinforcing component). It is shown that the reinforced ceramic materials have high mechanical properties and the use of proven prospects for making a fundamentally new class of ceramic and metal composites, able to work effectively under high dynamic loads. Developed new reinforced Ti-TiB composite showed improved mechanical and functional properties in experimental trials in heavy abrasion and shock loads at high speeds. Due to the effect of reinforcement the strength of the developed composite increases in over twice, Moreover due to the reinforcement in the composite the self-sharpening effect was developed and observed. It can significantly increase the time of continuous operation of cutting parts and thus significantly improve the performance of cutting, which makes the material competitive in market of cutting materials.uk
dc.description.abstractruРазработана технология изготовления композиционных керамических и металлокерамических сверхпрочных (40 ГПа прочность при сжатии) сверхтвердых (30 ГПа) армированных материалов на основе карбида бора и боридов титана или алюминия, наноструктурного В6О методом горячего прессования. Установлено, что изменение технологических параметров процесса горячего прессования позволяет контролировать химический, фазовый состав и структуру (размер зерен, геометрические размеры армирующей составляющей). Исследованы механические свойства армированных керамических материалов и доказана перспективность использования для изготовления принципиально нового класса керамических и металлокерамических композитов, способных эффективно работать в условиях высоких динамических нагрузок. Разработан армированный металлокерамический композит Ті-ТіВ который показал повышенные механические и функциональные характеристики при экспериментальных испытаниях в условиях интенсивного абразивного износа и ударных нагрузках при высоких скоростях. Благодаря армированию в разработанном композите наблюдается увеличение прочности более чем в два раза, что позволяет использовать материал в качестве подпора при изготовлении бронепластин. Более того материал обладает эффектом самозатачивания, что позволяет значительно увеличить время непрерывной эксплуатации режущих частей и, таким образом, значительно повысить производительность резания, делает данный материал конкурентоспособным на рынке режущих материалов.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ВМПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_2809.pdf3.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.