Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22364
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКубишина, Надія Сергіївна-
dc.contributor.authorСтасевич, А. П.-
dc.date.accessioned2018-03-15T12:57:09Z-
dc.date.available2018-03-15T12:57:09Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationКубишина Н. С. Розроблення моделі виведення нового товару ТМ «Молокія Казкова» на споживчий ринок / Кубишина Н. С., Стасевич А. П. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2017. – № 14. – С. 329–336. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/22364-
dc.language.isoukuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць, № 14uk
dc.subjectновий товарuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectматриця Бостинської консалтингової групиuk
dc.subjectспоживчий ринокuk
dc.subjectринкова стратегіяuk
dc.subjectкомплекс маркетингуuk
dc.subjectnew producten
dc.subjectmodelen
dc.subjectBoston Consulting Group Matrixen
dc.subjectconsumer marketen
dc.subjectmarket strategyen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectновый товарru
dc.subjectматрица Бостонской консалтинговой группыru
dc.subjectпотребительский рынокru
dc.subjectрыночная стратегияru
dc.subjectкомплекс маркетингаru
dc.subject.otherJEL classification: M31uk
dc.titleРозроблення моделі виведення нового товару ТМ «Молокія Казкова» на споживчий ринокuk
dc.title.alternativeDevelopment of a model of new product TM «Milk Kaskova» to the consumer marketuk
dc.title.alternativeРазработка модели вывода нового товара ТМ «Молокия Сказочная» на потребительский рынокuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 329-336uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.identifier.doi10.20535/2307-5651.14.2017.108744-
dc.subject.udc339.138uk
dc.description.abstractukУ статті проаналізовано поняття «новий товар» та етапи виведення нового товару на ринок. Запропоновано модель виведення нового товару на споживчий ринок на прикладі ПрАТ «Тернопільський молокозавод», що на відміну від існуючих відрізняється наступними етапами: аналіз мікро- та макросередовища підприємства, методи формування товарного асортименту, концепція нового товару, виведення нового товару, товарна стратегія, ринкова стратегія нового товару. На основі даної моделі розроблено комплекс маркетингу та ринкову стратегію для нового товару, а саме дитячого йогурту 2,7 % жирності ТМ «Молокія Казкова». Для товарного асортименту ТМ «Молокія Казкова» згідно результатів дослідження доцільно обрати стратегію «розширення асортименту». Найкращими варіантами щодо випуску нової продукції являються регіони: Тернопільська, Волинська та Рівненська області. Для інформування потенційних споживачів про нову продукцію ТМ «Молокія Казкова», а саме дитячий йогурт пропонується використовувати: рекламу, стимулювання збуту та PR.uk
dc.description.abstractenThe article analyses the concept of «new product» and the stages of the output of a new product on the market. The model output of a new product to the consumer market by the example of PJSC «Ternopil dairy factory», unlike the existing different following steps: analysis of micro and macro enterprise, methods of forming product lines, the concept of a new product, new product output, product strategy, market strategy new product based on the model developed marketing mix and marketing strategy for a new product, namely baby fat yogurt 2.7% TM «Molokiya Fairy.» For product range TM «Fairy Molokiya» according to the survey results it is advisable to choose the strategy of «expanding the range.» The best options for the production of new products are the regions: Ternopil, Volyn and Rivne regions. To inform potential customers about new products TM «Molokiya Fairy», namely children›s yogurt proposed use: advertising, sales promotion and PR.uk
dc.description.abstractruВ статье проанализированы понятия «новый товар» и этапы вывода нового товара на рынок. Предложена модель вывода нового товара на потребительский рынок на примере ЗАО «Тернопольский молокозавод», что в отличие от существующих отличается следующими этапами: анализ микро- и макросреды предприятия, методы формирования товарного ассортимента, концепция нового товара, вывод нового товара, товарная стратегия, рыночная стратегия нового товара. На основе данной модели разработан комплекс маркетинга и рыночную стратегию для нового товара, а именно детского йогурта 2,7% жирности ТМ «Молокия Сказочная». Для товарного ассортимента ТМ «Молокия Сказочная» согласно результатам исследования целесообразно выбрать стратегию «расширения ассортимента». Лучшими вариантами по выпуску новой продукции являются регионы Тернопольская, Волынская и Ровенская области. Для информирования потенциальных потребителей о новой продукции ТМ «Молокия Сказочная», а именно детский йогурт предлагается использовать: рекламу, стимулирование сбыта и PR.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EV2017_329-336.pdf601.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.