Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22679
Title: Управління проектами у наукоємному машинобудуванні
Authors: Абрамов, Владислав Іванович
Кривова, Світлана Георгіївна
Трубачев, Сергій Іванович
Keywords: управління проектами
наукомістке машинобудування
планування проекту
бюджет проекту
команда проекту
оргструктура проекту
ризики проекту
project management
high technology engineering
project planning
project budgeting
project team
organization chart
project risks
управление проектами
наукоемкое машиностроение
планирование проекта
бюджет проекта
команда проекта
оргструктура проекта
риски проекта
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Управління проектами у наукоємному машинобудуванні [Електронний ресурс] : практикум для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. І. Абрамов, С. Г. Кривова, С. І. Трубачев. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,83 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 105 с. – Назва з екрана.
Description: Практикум з дисципліни «Управління проектами в наукоємному машинобудуванні» містить стислі теоретичні відомості з теорії управління проектами, завдання для виконання індивідуальних проектів на практичному занятті, завдання для самостійного опрацювання матеріалів курсу та має на меті надати знання про методи, техніку та інструментарій управління проектами. У ході практичних занять розглядаються питання формування концепції та визначення цілей індивідуального проекту, планування та координація, формування кошторису та бюджету, формування команди та оргструктури, управління вартістю, тривалістю та якістю, оцінка ризиків та контроль проекту. Призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою підготовки магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22679
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ДМОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В НАУК. МАШИНОБУД.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.