Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАбрамов, Владислав Іванович-
dc.contributor.authorКривова, Світлана Георгіївна-
dc.contributor.authorТрубачев, Сергій Іванович-
dc.date.accessioned2018-04-04T13:01:44Z-
dc.date.available2018-04-04T13:01:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationУправління проектами у наукоємному машинобудуванні [Електронний ресурс] : практикум для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. І. Абрамов, С. Г. Кривова, С. І. Трубачев. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,83 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 105 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/22679-
dc.descriptionПрактикум з дисципліни «Управління проектами в наукоємному машинобудуванні» містить стислі теоретичні відомості з теорії управління проектами, завдання для виконання індивідуальних проектів на практичному занятті, завдання для самостійного опрацювання матеріалів курсу та має на меті надати знання про методи, техніку та інструментарій управління проектами. У ході практичних занять розглядаються питання формування концепції та визначення цілей індивідуального проекту, планування та координація, формування кошторису та бюджету, формування команди та оргструктури, управління вартістю, тривалістю та якістю, оцінка ризиків та контроль проекту. Призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою підготовки магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectуправління проектамиuk
dc.subjectнаукомістке машинобудуванняuk
dc.subjectпланування проектуuk
dc.subjectбюджет проектуuk
dc.subjectкоманда проектуuk
dc.subjectоргструктура проектуuk
dc.subjectризики проектуuk
dc.subjectproject managementuk
dc.subjecthigh technology engineeringuk
dc.subjectproject planninguk
dc.subjectproject budgetinguk
dc.subjectproject teamuk
dc.subjectorganization chartuk
dc.subjectproject risksuk
dc.subjectуправление проектамиuk
dc.subjectнаукоемкое машиностроениеuk
dc.subjectпланирование проектаuk
dc.subjectбюджет проектаuk
dc.subjectкоманда проектаuk
dc.subjectоргструктура проектаuk
dc.subjectриски проектаuk
dc.titleУправління проектами у наукоємному машинобудуванніuk
dc.typeMethodical Matherialuk
dc.format.page105uk
dc.format.pagerange105 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc005.8uk
dc.description.abstractukМетодичні вказівки до практичних занять з курсу «Управління проектами в наукомісткому машинобудуванні» містять стислі теоретичні відомості з теорії управління проектами, завдання для виконання індивідуальних проектів на практичному занятті, завдання для самостійного опрацювання матеріалів курсу та мають на меті надати знання про методи, техніку та інструментарій управління проектами. У ході практичних занять розглядаються питання формування концепції та визначення цілей індивідуального проекту, планування та координація, формування кошторису та бюджету, формування команди та оргструктури, управління вартістю, тривалістю та якістю, оцінка ризиків та контроль проекту.uk
dc.description.abstractenMethodical instructions to a practical classes at the "Project Management in High Technology Engineering" course contain short theoretical data according to the project management theory, tasks for accomplishment of individual projects on practical class, tasks for self-guided work. Instructions were developed to provide knowledge of methods, technology and tools of project management. A questions of the concept forming and defining objectives, planning and coordination, budgeting, team building and organization chart, project сost, project duration and project quality management, risks assessment and project control for the individual project are considered in the practical classes.uk
dc.description.abstractruМетодические указания к практическим занятиям по курсу «Управление проектами в наукоемком машиностроении» содержат краткие теоретические сведения по теории управления проектами, задания для выполнения индивидуальных проектов на практическом занятии, задания для самостоятельной работы по освоению курса. Разработаны с целью предоставить знания о методах, технике и инструментарии управления проектами. В ходе практических занятий рассматриваются вопросы формирования концепции и определения целей индивидуального проекта, планирование и координация, формирование сметы и бюджета, формирование команды и оргструктуры, управление стоимостью, продолжительностью и качеством, оценка рисков и контроль проекта.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ДМОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В НАУК. МАШИНОБУД.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.