Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22709
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКуц, Юрій Васильович-
dc.date.accessioned2018-04-06T08:12:47Z-
dc.date.available2018-04-06T08:12:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationДослідження вихрострумового методу неруйнівного контролю з використанням імпульсного збудження перетворювача : звіт про НДР (заключ.) КПІ ім. Ігоря Сікорського ; кер. роб. Ю. В. Куц. – К., 2018. – 65 л.uk
dc.identifier.govdoc0718U003522-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/22709-
dc.language.isoukuk
dc.subjectкоефіцієнта загасанняuk
dc.subjectфазова характеристики сигналаuk
dc.subjectвихрострумовий неруйнівний контрольuk
dc.subjectчастота власних коливаньuk
dc.subjectамплітудна характеристики сигналаuk
dc.titleДослідження вихрострумового методу неруйнівного контролю з використанням імпульсного збудження перетворювачаuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.format.page65 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc620.179.14uk
dc.description.abstractukЗвіт про НДР: 65с., 40 рис., 6 табл., 1 додаток, 37 джерел. Об’єкт дослідження –процес формування та аналізу інформаційних сигналів вихрострумового неруйнівного контролювиробів машинобудування. Мета роботи –полягає у вирішенні науково-технічної задачі удосконалення імпульсного методу вихрострумового неруйнівного контролю за рахунок використання нових для вихрострумового неруйнівного контролю інформативних параметрів сигналів вихрострумового перетворювача, розроблення інформаційно-діагностичної системи імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю. Методи дослідження –базуються на використанні: методів технічної діагностики і неруйнівного контролю; теорії вимірювань та методи електричних вимірювань; теорії електричних кіл; цифрових методів аналізу сигналів: перетворення Гільберта, чисельні методи апроксимації функцій; методи математичного аналізу; теорії ймовірності та математичної статистики. В роботі розроблено та протестовано методику обробки та аналізу інформативних параметрів сигналів вихрострумового перетворювача в імпульсному режимі збудження, в основі якої лежить визначення запропонованих інформативних параметрів цих сигналів через їх амплітудну та фазову характеристики за допомогою застосування перетворення Гільберта. Запропоновано використання експоненційної апроксимації для амплітудної характеристики та лінійного тренду для фазової характеристики сигналу вихрострумового перетворювача для підвищення точності визначення інформативних параметрів цього сигналу. Розроблено інформаційно-діагностичну систему імпульсного вихретокового неруйнівного контролю, що реалізує розроблену методику аналізу і обробки інформативних параметрів сигналів перетворювача, на базі якої проведено експериментальны дослідження імпульсного вихрострумового контролю на серіях зразків (плоскої та циліндричної форми), що підтвердило можливість скористатися параметрів сигналів перетворювача-власної частоти і декремента сигналу в задачах вихрострумового неруйнівного контролю. Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджені у виробничий процес ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (м. Луцьк), у навчальний процес кафедри приладів та систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського під час викладання дисциплін «Електромагнітні методи неруйнівного контролю» та «Технічні та медичні системи неруйнівного контролю».uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
звіт по НДР.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.