Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22716
Title: Курс лекцій з кредитного модуля «Екологічний моніторинг» для студентів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»
Authors: Шульженко, Олег Феодосійович
Keywords: екологічний моніторинг
біологічний моніторинг
моніторинг радіаційної ситуації
моніторинг надзвичайних ситуацій
моніторинг компонентів навколишнього середовища
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Курс лекцій з кредитного модуля «Екологічний моніторинг» для студентів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Ф. Шульженко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,22 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 89 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22716
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курс лекцій.docx1.26 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.