Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23460
Title: Пакувальне обладнання. Практикум
Authors: Сокольський, Олександр Леонідович
Колосов, Олександр Євгенович
Keywords: пакувальне обладнання
практикум
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Пакувальне обладнання. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», програмою професійного спрямування «Машини і технологія пакування»; спеціальністю 131 «Прикладна механіка», спеціалізацією «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О. Л. Сокольський, О. Є. Колосов. – Електронні текстові данні (1 файл: 667,03 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 41 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23460
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktykum_pak_obl.pdf667.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.