Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСокольський, Олександр Леонідович-
dc.contributor.authorКолосов, Олександр Євгенович-
dc.date.accessioned2018-06-18T07:21:54Z-
dc.date.available2018-06-18T07:21:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПакувальне обладнання. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», програмою професійного спрямування «Машини і технологія пакування»; спеціальністю 131 «Прикладна механіка», спеціалізацією «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О. Л. Сокольський, О. Є. Колосов. – Електронні текстові данні (1 файл: 667,03 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 41 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23460-
dc.language.isoukuk
dc.subjectпакувальне обладнанняuk
dc.subjectпрактикумuk
dc.titleПакувальне обладнання. Практикумuk
dc.typeMethodical Matherialuk
dc.format.page41 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukПризначення практикуму – закріпити та поглибити теоретичний програмний матеріал, оволодіти практичними навичками роботи в лабораторії пакувального обладнання шляхом самостійного розрахунково-експериментального дослідження пакувального обладнання. Також важливим результатом виконання практикуму є підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів. Практикум містить описи 10 практичних завдань. Кожному практичному завданню передує коротка теоретична частина, яка знайомить студентів з поняттями, використовуваними в роботах, обґрунтовується вибір теми, об'єкта і методу дослідження. Для кожного практичного завдання сформульована мета та вихідні умови, необхідні для його виконання. Далі наводиться опис прийомів, які використовуються для виконання конкретних розрахункових завдань. У кінці кожної роботи дається список літератури, в якій більш детально розглянуті питання до представленої тематики. Для якісного виконання роботи і самоконтролю студентів запропоновані контрольні запитання до кожної представленої теми.У кінці практикуму наведено перелік рекомендованої літератури до усіх тем.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktykum_pak_obl.pdf667.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.