Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛожкін, Георгій Володимирович-
dc.contributor.authorПов'якель, Надія Іванівна-
dc.date.accessioned2019-01-16T13:12:41Z-
dc.date.available2019-01-16T13:12:41Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationЛожкін, Г. В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. В. Ложкін, Н. І. Пов’якель. – Електронні текстові дані (1 файл: 22,4 Мбайт). – Київ : ВД «Професіонал», 2007. – 416 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.isbn966-370-057-2-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25821-
dc.language.isoukuk
dc.subjectпсихологія конфліктуuk
dc.titleПсихологія конфлікту: теорія і сучасна практикаuk
dc.typeBookuk
dc.format.page416 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc159.964.21(075)uk
dc.description.abstractukУ книзі розглядаються актуальні психологічні проблеми конфліктів, їх функцій, видів і місця в житті особистості, а також особливості їх виникнення та вирішення. Особливу увагу автори звертають на психологічні аспекти аналізу та діагностики конфліктів, прогнозування і профілактики, на психологічні техніки і технології врегулювання й вирішення конфліктів. В навчальному посібнику підібраний й адаптований комплекс психологічних методик, що дозволяють в значній мірі попереджувати виникнення конфліктних ситуацій, ступінь і частоту виникнення конфліктів, попереджувати психологічні прояви проблеми впливу конфліктів на становлення особистості та її розвитку, психологічних наслідків конфліктів для особистості, групи, суспільства. Книга адресована всім бажаючим отримати практично орієнтовані психологічні знання, уміння і навички діагностики й прогнозування, регуляції і розв'язання конфліктів.uk
dc.description.abstractruВ книге рассматриваются актуальные психологические проблемы конфликтов, их функций, видов и роли в жизни личности, а также особенности их возникновения и разрешения. Особое внимание авторов обращено на психологические аспекты анализа и диагностики конфликтов, прогнозирования и профилактики, на психологические техники и технологии регулирования и разрешения конфликтов. В учебнике подо6ран и адаптирован комплекс психологических методик, которые позволяют в значительной мере предупреждать возникновение конфликтных ситуаций, степень и частоту возникновения конфликтов, предупреждать психологические проявления и проблемы влияния конфликтов на становление личности и ее развитие, психологических последствий конфликтов для личности, группы, общества. Книга адресована всем желающим овладеть практически ориентированными психологическими знаниями, умениями и навыками диагностики и прогнозирования, регуляции и разрешения конфликтов.uk
dc.publisherВД «Професіонал»uk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psihologiakonflikty.pdf23.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.