Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛевченко, Олег Григорович-
dc.contributor.authorПолукаров, Олексій Ігорович-
dc.contributor.authorЗацарний, Віктор Васильович-
dc.contributor.authorПолукаров, Юрій Олексійович-
dc.contributor.authorЗемлянська, Олена Василівна-
dc.date.accessioned2019-03-25T16:27:51Z-
dc.date.available2019-03-25T16:27:51Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationОхорона праці та цивільний захист [Електронний ресурс] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями галузей знань «Автоматизація та приладобудування» / О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О. Полукаров, О. В. Землянська ; за ред. О. Г. Левченка. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 420 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26895-
dc.language.isoukuk
dc.subjectохорона праціuk
dc.subjectцивільний захист населенняuk
dc.subjectбезпека життєдіяльностіuk
dc.titleОхорона праці та цивільний захистuk
dc.typeBookuk
dc.format.page420 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukВикладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, та цивільного захисту як системи взаємозв’язків «людина – життєве середовище». Розглянуто загальні питання безпеки, ідентифікацію та класифікацію потенційних небезпек, їх властивості, способи і засоби захисту від їх впливу, основи санітарно-гігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань, загрози, що ведуть до надзвичайних ситуацій, характер їх проявів і дії на людей та об’єкти економіки, способи та засоби цивільного захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, принципи надання першої долікарської допомоги. Особлива увага надана питанням особистої та колективної безпеки на виробництві, в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Підручник відповідає програмі єдиного комплексного курсу «Охорона праці та цивільний захист», складеного у відповідності до законодавства України. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей для вивчення комплексної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», пов’язаної з питаннями безпеки на виробництві, в побуті та надзвичайних ситуаціях.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ОППЦБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OP_ta_TsZ_pidruchnyk.pdf5.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.