Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27024
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorУщаповський, Дмитро Юрійович-
dc.contributor.authorМотронюк, Тетяна Іванівна-
dc.contributor.authorЛінючева, Ольга Володимирівна-
dc.contributor.authorБик, Михайло Володимирович-
dc.date.accessioned2019-04-03T15:44:43Z-
dc.date.available2019-04-03T15:44:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationГальванопластика. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. Ю. Ущаповський, Т. І. Мотронюк, О. В. Лінючева, М. В. Бик. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,51 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 95 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/27024-
dc.descriptionДисципліна «Гальванопластика» відноситься до циклу навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки, що викладаються кафедрою. Викладання дисципліни «Гальванопластика» ґрунтується на знаннях і навичках, набутих студентами при вивченні теоретичних і прикладних дисциплін: «Теоретична електрохімія», «Технічна електрохімія», «Матеріалознавство» та інших хімічних дисциплін. Метою кредитного модуля та, зокрема, лабораторних робіт є формування у студентів здатностей: - застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу й оцінки стану хіміко-технологічних систем; - здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів хіміко-технологічних досліджень у хімічній технології. Основною метою лабораторних робіт є практичне засвоєння технологічних особливостей процесів: металізації діелектричних форм, «затяжки» форм, електроосадження осадів металів значної (до декількох мм) товщини. Лабораторні заняття з дисципліни покликані ознайомити студентів зі способами виробництва мідної фольги, металевих виробів із внутрішніми каналами, металевих композиційних матеріалів.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectгальванопластикаuk
dc.subjectелектроосадженняuk
dc.subjectкопіяuk
dc.subjectформаuk
dc.titleГальванопластика. Лабораторний практикумuk
dc.typeMethodical Materialuk
dc.format.page95 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukУ практикумі розглянуті способи виготовлення постійних металевих гальванопластичних форм, що руйнують після електроформування. Розглянуто недоліки конструкцій постійних металевих форм та способи їх усунення. Розглянуто способи нанесення струмопровідних шарів та електрохімічного нарощування первинного металевого шару («затяжки») по сформованому струмопровідному шару гальванопластичних форм. Детальна увага приділена електроосадженню металевих шарів значної до декількох міліметрів товщини з міді, нікелю та сплавів на основі нікелю. Розкриті технологічні особливості способів електроформування мідної фольги, порожнистих виробів з внутрішніми каналами, композиційних електрохімічних функціональних покриттів. Розглянуто конструкційні особливості гальванічного обладнання для одержання виробів та копій способом електроформування. Практикум призначений для студентів, що виконують лабораторні роботи з дисципліни «Гальванопластика» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТЕХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halvanoplastyka_lab_praktykum.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.