Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27773
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЛуцький, Георгій Михайлович-
dc.contributor.authorЗінькович, Борис Ярославович-
dc.date.accessioned2019-05-30T14:09:14Z-
dc.date.available2019-05-30T14:09:14Z-
dc.date.issued2019-05-
dc.identifier.citationЗінькович, Б. Я. Спосіб підвищення швидкодії шифрування на основі модифікованого алгоритму RC6 : магістерська дис. : 123 Комп’ютерна інженерія / Зінькович Борис Ярославович. – Київ, 2019. – 130 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/27773-
dc.language.isoukuk
dc.subjectзахист інформаціїuk
dc.subjectалгоритми шифруванняuk
dc.subjectкомп’ютерні системи та мережіuk
dc.titleСпосіб підвищення швидкодії шифрування на основі модифікованого алгоритму RC6uk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page130 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.056.5uk
dc.description.abstractukРобота складається з 23 ілюстрацій, 29 таблиць, 3 додатків та 40 джерел за переліком посилань. Актуальність роботи. Безпеку даних використовують у багатьох сферах починаючи з невеликих компаній, інтернет магазинів, закінчуючи великими корпораціями, банками, та державними структурами. Тому методи захисту інформації інтенсивно вдосконалюються. З’являються нові програми для збереження та кодування даних, попередження перед вторгненням та виключення викрадення даних, створюють нові алгоритми шифрування та дешифрування даних для того щоб наявні дані не змогли відкрити не бажані особи. Зв'язок роботи з науковими програмами кафедри ОТ. Дослідження і створення засобів захисту інформації тісно пов’язані з науковими розробками кафедри ОТ в області проектування безпекових систем і використовувалися в науково дослідних роботах кафедри номера державної реєстрації ________ Мета : розробка і дослідження методів, алгоритмів і програмних засобів захисту даних в обчислювальних системах Поставлені цілі досягаються шляхом вирішення наступних проблем: • розробки модифікованого алгоритма RC 6 для шифрування даних; • визначення оптимальних стратегій при шифруванні даних в обчислювальних системах; Об'єктом дослідження є процес проектування безпечної системи обробки даних. Предметом дослідження є методи і засоби підвищення ефективності шифрування інформації. Методи дослідження. В області організації безпечного зберігання даних дослідження проводилися з використанням методів теорії обчислювальних систем, теорії ігор, математичного програмування. Експериментальні дослідження здійснювалися шляхом моделювання . Наукова новизна. У магістерській роботі розроблений модіфікований алгоритм RC 6 і досліджені засоби його програмної реалізації: • запропонований модіфікований алгоритм RC 6 ; • визначені оптимальні стратегії програмування при реалізації алгоритмів шифрування на мові JAVA. Практичні результати роботи полягають в тому, що: • створені програми для шифрування даних на мові JAVA.; • розроблений комплекс програмних засобів для шифруванні даних різними алгоритмами ; Апробація результатів. В рамках досліджень, що проводяться, для дисертаційної магістерської роботи були зроблені ряд доповідей в студентських науково-практичних конференціях ФІОТ. Основні положення, що виносяться на захист: • класифікація яка направлена на формування загального підходу при розгляді алгоритмів шифрування. • Модифікований алгоритм RC6; • Комплекс програм для оптимальної послідовності шифрування даних ;uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ОТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zinkovich_magistr.docx4.84 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.