Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3650
Title: Окисно-відновні реакції та їх застосування для контролю параметрів навколишнього середовища. Властивості металів
Keywords: окисно-відновні реакції
властивості металів
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Окисно-відновні реакції та їх застосування для контролю параметрів навколишнього середовища. Властивості металів [Електронний ресурс] : конспект лекцій з кредитного модуля «Урбоекологія» дисципліни «Екологія ноосфери» для бакалаврів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Кофанова, А. П. Помиткін, Н. А. Гуц. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 36 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3650
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kofanova_Pomytkin_Guts.doc
  Restricted Access
1.11 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.