Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46177
Title: CFD-моделювання процесу генерації пари в моделі прямоточного парогенератора реактора ВВЕР-1000
Authors: Баранюк, Олександр Володимирович
Воробйов, Микита Валерійович
Рачинський, Артур Юрійович
Keywords: теплообмін
heat exchange
вимушена конвекція
forced convection
числове моделювання
numerical simulation
конденсація
condensation
генерація пари
steam generation
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: CFD-моделювання процесу генерації пари в моделі прямоточного парогенератора реактора ВВЕР-1000 [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів третього (освітньо‒наукового) ступеня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Баранюк, М. В. Воробйов, А. Ю. Рачинський. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 33 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46177
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CFD-modeliuvannia_NP.docxНавчальний посібник7.07 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.