Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7154
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГоробець, О. Ю.-
dc.contributor.authorГоробець, С. В.-
dc.contributor.authorГоробець, Ю. І.-
dc.contributor.authorGorobets, O. Yu.-
dc.contributor.authorGorobets, S. V.-
dc.contributor.authorGorobets, Yu. I.-
dc.contributor.authorГоробец, О. Ю.-
dc.contributor.authorГоробец, С. В-
dc.contributor.authorГоробец, Ю. И.-
dc.date.accessioned2014-04-04T09:55:57Z-
dc.date.available2014-04-04T09:55:57Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationГоробець О. Ю. Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції / О. Ю. Горобець, С. В. Горобець, Ю. І. Горобець // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2013. – № 3(89). – С. 28–33. – Бібліогр.: 41 назва.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/7154-
dc.language.isoukuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.titleБіомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функціїuk
dc.title.alternativeBiomineralization of Intracellular Biogenic Magnetic Nanoparticles and Their Expected Functionsuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 28-33uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc57.05uk
dc.description.abstractukМетою роботи є аналіз схожості всіх білків магнітосомного острівця магнітотакисисних бактерій з геномами організмів трьох основних царств: бактерій, архей і еукаріот, для виявлення можливої загальної генетичної основи механізму біомінералізації внутріклітинних біогенних магнітних наночастинок (ВБМН). Також метою роботи є оцінювання енергії як парамагнітних, так і ефективно парамагнітних внутрішньоклітинних кластерних компонент у магнітному полі ВБМН порівняно з енергією їх теплового руху для встановлення фізичного механізму можливого впливу неоднорідних магнітних полів ВБМН на метаболізм у клітині. З використанням методів біоінформаційного аналізу показано, що існує загальна генетична основа біомінералізації ВБМН у різних організмах, геноми яких відомі. Також показано, що енергія як парамагнітних, так і ефективно парамагнітних внутрішньоклітинних кластерних компонентів у магнітному полі ВБМН може значно перевищувати енергію їх теплового руху. Це дає можливість здійснювати їх спрямований транспорт під впливом неоднорідних магнітних полів ВБМН всередині клітини. Тому ВБМН можуть являти собою внутрішньоклітинну магнітну наномашину для керування транспортними процесами в клітині, зокрема виробництвом активних форм кисню, що своєю чергою може впливати на функціонування імунної системи, передачу клітинних сигналів, запуск різних сигнальних систем, біосинтез ряду білків, нюхову і дотикову рецепцію, регуляцію тиску тощо.uk
dc.description.abstractenThe purpose of this paper is analysis of the similarity between the proteins of MI MTB and genomes of organisms of the three main kingdoms: bacteria, archea and eukaryotes for revealing the joint genetic basis of the mechanism of biomineralization of intracellular biogenic magnetic nanoparticles (IBMN). Besides, the purpose of this paper is estimation of the energy of the paramagnetic and efficiently paramagnetic energy of the cluster components in the comparison with their thermal motion energy for establishing the physical mechanism of possible influence of nonuniform magnetic field of IBMN on metabolism of a cell. The common genetic regulation of the biomineralization of IBMN in various organisms is predicted in this paper using methods of bioinformatics. Also it is revealed that the paramagnetic and efficiently paramagnetic energy of cluster component can be greater in magnetic field of the IBMN than heat energy of their motion. Thus magnetic fields of IBMN can regulate transport processes in a cell. Therefore IBMN are intracellular magnetic nanomachine for regulation of transport processes in cells including reactive oxygen species production, cell-mediated immunity, cellular signal transmission, cellular receptor, biosynthesis of proteins, tactor and olfactory receptor, sensoring of oxygen pressure and etc.uk
dc.description.abstractruЦелью работы является анализ сходства всех белков магнитосомного островка магнитотаксисных бактерий с геномами организмов трех основных царств: бактерий, архей и эукариот, для выявления возможной общей генетической основы механизма биоминерализации внутриклеточных биогенных магнитных наночастиц (ВБМН). Также целью работы является оценка энергии как парамагнитных, так и эффективно парамагнитных внутриклеточных кластерных компонент в магнитном поле ВБМН в сравнении с энергией их теплового движения для установления физического механизма возможного влияния неоднородных магнитных полей ВБМН на метаболизм в клетке. При использовании методов биоинформатики показано, что существует общая генетическая основа биоминерализации ВБМН в разных организмах, геномы которых известны. Также показано, что энергия как парамагнитных, так и эффективно парамагнитных внутриклеточных кластерных компонент в магнитном поле ВБМН может значительно превышать энергию их теплового движения. Это позволяет осуществлять их направленный транспорт под воздействием неоднородных магнитных полей ВБМН внутри клетки. Поэтому ВБМН могут представлять собой внутриклеточную магнитную наномашину для управления транспортными процессами в клетке, в частности производством активных форм кислорода, что в свою очередь может влиять на функционирование иммунной системы, передачу клеточных сигналов, запуск различных сигнальных систем, биосинтез ряда белков, обонятельную и осязательную рецепцию, регуляцию давления и т.д.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 3(89)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_gorobets_oy_biomineralization_of_intracellular.pdf203.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.