Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7265
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТимошенко, Г. В.-
dc.contributor.authorTimoshenko, G. V.-
dc.contributor.authorТимошенко, Г. В.-
dc.date.accessioned2014-04-15T11:47:41Z-
dc.date.available2014-04-15T11:47:41Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationТимошенко Г. В. О возможности применения трехчастотной импедансометрии неоднородных биологических объектов / Тимошенко Г. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 54. – С. 144–150. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/7265-
dc.language.isoruuk
dc.sourceВісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових працьuk
dc.subjectімпедансометрія біологічних об’єктівuk
dc.subjectтричастотний метод імпедансометріїuk
dc.subjectчастотні характеристикиuk
dc.subjectмодель Фріка-Морзеuk
dc.subjectсплайнова апроксимаціяuk
dc.subjectimpedancemetry of biological objectsuk
dc.subjecttriple-frequency method for impedance measuringuk
dc.subjectfrequency responseuk
dc.subjectthe Fricke-Morse modeluk
dc.subjectspline approximationuk
dc.subjectимпедансометрия биологических объектовuk
dc.subjectтрехчастотный метод импедансометрииuk
dc.subjectчастотные характеристикиuk
dc.subjectмодель Фрика-Морзеuk
dc.subjectсплайновая аппроксимацияuk
dc.titleПро можливість використання тричастотної імпедансометрії неоднорідних біологічних об’єктівuk
dc.title.alternativeUsing the three-frequency bioimpedance measurement for inhomogeneous biological objectsuk
dc.title.alternativeО возможности применения трехчастотной импедансометрии неоднородных биологических объектовuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 144-150uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.317.332uk
dc.description.abstractukРозглядається можливість використання методу тричастотної біоімпедансометрії для визначення структури біологічного об’єкта з двома неоднорідностями. Об’єкт представляється у вигляді моделі Фріке-Морзе, в неї вводяться неоднорідності і виконується багаточастотне моделювання характеристик її імпедансу. Імітується тричастотне вимірювання імпедансу цього об’єкту, отримані результати порівнюються з результатами багаточастотного моделювання. Робиться висновок щодо придатності тричастотного методу тільки для грубого визначення параметрів об’єкту і пропонується дослідити необхідну кількість частот для оцінювання стану об’єктів, що містять декілька неоднорідностей в своєму складі.uk
dc.description.abstractenIntroduction. The possibility of using three-frequency bioimpedance to determine the structure of a biological object with two inhomogeneities is investigated. Formulation of the problem. The veracity of the determination the internal structure of inhomogeneous biological objects using three-frequency bioimpedance measuring method is studied insufficiently. Research methods and the results analysis. The method of determining the possibility of using the three-frequency bioimpedance measuring method for determination the internal structure of inhomogeneous biological objects is described. Conclusions. The usefulness of three-frequency bioimpedance measuring method just for a rough determination of the parameters of the biological object is shown.uk
dc.description.abstractruРассматривается возможность применения метода трехчастотной биоимпедансометрии для определения структуры биологического объекта с двумя неоднородностями. Объект представляется в виде модели Фрике-Морзе, в неё вводятся неоднородности и выполняется многочастотное моделирование характеристик её импеданса. Имитируется трехчастотное измерение импеданса этого объекта, полученные результаты сравниваются с результатами многочастотного моделирования. Делается вывод о пригодности трехчастотного метода только для грубого определения параметров объекта и предлагается исследовать необходимое количество частот для оценки состояния объектов, содержащих несколько неоднородностей в своем составе.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць, № 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf441.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.