Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7711
Title: Характеристики вологого повітря
Keywords: вологе повітря
лабораторні роботи
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Характеристики вологого повітря [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання лабораторної роботи з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Ленькин, М. М. Шовкалюк, К. Р. Гречкосій. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,68 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7711
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xarakterystyky_vologogo_povitria.pdf
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.