Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9654
Title: Технологія інтегрованих енергоефективних енергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації та smart-технологій
Advisors: Попов, В.
Keywords: мікросистеми
розосередженя генерація
багатокрітеріальний аналіз
експертна інформація
альтернативні джерела енергії
невизначеність інформації
електричні навантаження
теплова енергія
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Технологія інтегрованих енергоефективних енергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації та smart-технологій : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Попов. - К., 2013. - 232 л. + CD-ROM. - Д/б №2537-п
Abstract: Звіт про НДР: 232 с., 90 рис., 11 табл., 150 джерел. Об’єкт дослідження – мікросистеми з комплексним використанням джерел розосередженої генерації. Мета роботи полягає у створенні низки взаємопов’язаних математичних моделей та методів, спрямованих на визначення оптимальної структури мікроенергосистем з урахуванням групи критеріїв різноманітної природи та фактичної невизначеності інформації, побудові фізичної моделі мікросистеми на базі лабораторії «Розосередженої генерації енергії» ІЕЕ НТУУ «КПІ» з використанням Smart технологій. Методи дослідження – теорія ігор, методи багатокритеріального прийняття рішень, теорія нечітких множин, інтервальний аналіз, алгоритми експертного оцінювання, метод аналізу ієрархій, кластерний аналіз, ймовірносно-статистичне моделювання. У результаті виконання НДР було створено серію методик, спрямованих на визначення пріоритетних альтернативних технологій генерації електричної та теплової енергії по всім областям України, та для окремих територіальних громад. Проведено теоретичне обґрунтування та створені практичні рекомендації призначені для визначення електричних та теплових навантажень на підставі агрегування як ретроспективної інформації, так і даних, які можуть бути залученні з різноманітних джерел з метою підвищення адекватності їх оцінок. Запропоновано нову методологію визначення вихідної потужності низки найбільш поширених альтернативних джерел енергії з урахуванням невизначеності інформації. Створено фізичну модель мікроенергостанції учбового корпусу № 22 НТУУ «КПІ» з залученням широкого ряду різноманітних технологічних засобів генерації електричної та теплової енергії з метою практичного підтвердження та відпрацювання розроблених методик оптимального комплексного використання альтернативних джерел енергії з застосуванням положень концепції Smart Grid. Отримані результати дозволять використати отриманий досвід при формуванні нової концепції енергозабезпечення споживачів кампусу НТУУ «КПІ», що планується здійснити на наступному етапі досліджень.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9654
Gov't Doc #: 0112U002685
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2537-п .pdf
  Restricted Access
10.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.