Skip navigation

ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського – накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наказ «Про підвищення рівня висвітлення результатів наукових досліджень та цитованості наукових матеріалів науковців НТУУ «КПІ»
Положення про ELAKPI – відкритий електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»
Порядок передачі наукових та освітніх матеріалів до ELAKPI
Договір приєднання про передачу невиключного права на використання твору
Реєстрація користувача та розміщення матеріалів в ELAKPI (інструкція)
Інструкція з розміщення кваліфікаційних робіт в ELAKPI