Skip navigation

Browsing by Author КПІ ім. Ігоря Сікорського

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Антропоморфний роботизований транспортний засіб для розвантаження людини в умовах підвищеного ризику та невизначеності рельєфу місцевостіСтенін, О. А.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Факультет інформатики та обчислювальної техніки; Кафедра технічної кібернетики
2018Використання потенціалу гідробіонтів для конверсії біосировини та забруднень стічних водКузьмінський, Є. В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Факультет біотехнології і біотехніки; кафедра екобіотехнології та біоенергетики
2018Дослідження теплопередачі в моделях тепловидільних пучків і систем пасивного тепловідведення для підсилення бар’єрів безпеки в атомній енергетиціПисьменний, Є. М.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Теплоенергетичний факультет; Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
2018Ефекти електромагнітної взаємодії в мікрохвильових багатоярусних планарних структурах та розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікаційЗахаров, О. В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Науково-дослідний інститут телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського
2018Комплекс пристроїв моніторингу та діагностики газоаналітичних систем для визначення ціанистого воднюБукет, О. І.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Хіміко-технологічний факультет; кафедра технології електрохімічних виробництв
2017Математическое моделирование химического состава сварочного аэрозоля при ручной дуговой сварке высоколегированными электродамиЛевченко, Олег Григорьевич; Безушко, Ольга Николаевна; Левченко, Олег Григорович; Безушко, Ольга Миколаївна; КПІ ім. Ігоря Сікорського
2018Наукові основи та закономірності електрохімічних процесів формування упорядкованих нанорозмірних та мікрорівневих матеріалів хемотронікиЛінючева, О. В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Хіміко-технологічних факультет; кафедра технології електрохімічних виробництв
2018Платформа розроблення, експлуатації і розвитку критичних ІТ-інфраструктур для роботи з великими данимиДорошенко, А. Ю.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Факультет інформатики та обчислювальної техніки; кафедра АУТС
2018Підвищення показників енергоефективності та ресурсозбереження засобами силової електроніки для технології отримання високонадійних зварюваних з'єднань різнорідних матеріалівБондаренко, О. Ф.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Науково-дослідний інститут електроніки та мікросистемної техніки
2018Розробка енергоефективної електромеханічної системи електробусу на основі адаптивного векторно-керованого асинхронного електроприводу з акумуляторносуперконденсаторним живленнямПересада, С. М.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Факультет електроенерготехніки та автоматики; кафедра автоматизації електромеханічних систем та електропривод
2018Розробка імпульсної надширокосмугової системи радіозв’язку терагерцового діапазону частотНаритник, Т. М.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; НДІ телекомунікацій
2018Створення та дослідження характеристик університетського наносупутника формату CubeSat для дистанційних спостережень ЗемліРассамакін, Б. М.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Теплоенергетичний факультет; Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
2018Створення методів проектування процесів формоутворення конструкцій машинобудування при в’язкопластичному деформуванні гомогенних, евтектичнозміцнених та порошкових матеріалівТітов, В. А.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Механіко-машинобудівний інститут; кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
2018Створення технологій пластичного деформування гомогенних та порошкових матеріалів в умовах надпластичності для забезпечення ресурсу та надійності наукоємних виробівТітов, А. В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; ММІ; Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
2018Теоретичні засади побудови інтелектуальних масштабованих комп’ютерних систем моніторингу критичних об'єктівТерейковський, Ігор Анатолійович; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Факультет прикладної математики; кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
2018Теоретичні та експериментальні дослідження електронних, магнітних і оптичних властивостей нанорозмірних вуглецевомістких матеріалівГоршков, В. М.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Фізико-математичний факультет; кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
2018Теорія кінематики та динамічних робочих процесів обробки небезпечних об’єктів мобільними верстатами-роботамСтрутинський, В. Б.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Механіко-машинобудівний інститут; кафедра конструювання верстатів і машин
2018Термомолекулярний акумулятор з новим робочим тілом на базі гетерогенної ліофобної системиСтуденець, В. П.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; ІЕЕ; лабораторія термомолекулярної енергетики
2018Універсальний мобільний багатофункціональний роботизований комплекс високої прохідності, маневреності та живучостіЯнчевський, І. В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Механіко-машинобудівний інститут; кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалі
2018Управління енергоспоживанням об’єктів комунальної енергетикиДешко, В. І.; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інститут енергозбереження та енергоменеджменту; кафедра теплотехніки та енергозбереження