Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

ELAKPI – інституційний репозитарій, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського. За посиланням можна ознайомитися з положенням про ELAKPI.

Доступ до матеріалів ELAKPI

Доступ до повних текстів матеріалів ELAKPI вільний в мережі Інтернет, крім:

  • частини матеріалів з зібрань факультетів/кафедр, завантажених до 2016 року, доступ до яких надається в локальній мережі університету, що вказано в описі матеріалу;
  • звітів про НДР – доступ з комп’ютерів у залі № 6.6 НТБ;
  • дисертацій та авторефератів, завантажених до 2016 року, які доступні тільки для перегляду з комп’ютерів у залі № 6.6 НТБ.

Щоб отримати права на перегляд/скачування повних текстів ресурсів, доступних тільки в локальній мережі університету, зареєстровані користувачі Бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть скористатися послугою Віддалений доступ до "локальних" ресурсів.

Розміщення матеріалів в ELAKPI
Контакти

Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського, зал № 4.4, тел. +38 (044) 204-96-72, elakpi@library.kpi.ua, elakpi.ntb@gmail.com

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 39 з 39

Нові надходження

ДокументВідкритий доступ
Possibilities of improving the voice services quality in 5G networks
(National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2023) Vetoshko, Ivan P.; Kravchuk, Serhii O.
Educational and Research Institute of Telecommunication Systems Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine Background. The introduction of fifth-generation (5G) networks creates new opportunities for fast and continuous data exchange, but there are still some problems with the quality of voice services in such networks. With the rapid development of technology and the further spread of 5G, there is a need to understand the impact of key aspects of 5G on voice quality. This requires research that can systematically analyse the features of 5G networks that affect the quality of voice services. Objective. Identification of ways to improve the quality of voice services in 5G networks. Assessment of key indicators of voice service quality in 5G networks. Determination of the best option for the gradual transition to the Standalone mode and the use of VoNR technology in the fifth generation networks. Methods. Analysis of factors affecting the quality of voice services in fifth-generation networks. Analysis of well-known publications on the implementation of 5G networks. Comparison of the implementation of Non-Standalone and Standalone modes in the 5G network. Testing of the modern EVS codec, which provides an opportunity to improve the customer experience. Results. Confirmation that 5G networks can significantly improve the quality of voice services compared to previous mobile communication technologies such as 4G and 3G. Certain factors that may affect the quality of voice services and require additional attention when planning and deploying 5G networks are identified. The optimal steps for the transition to the Standalone mode and the use of VoNR technology in fifth-generation networks are determined. The main differences in the QoS architecture between LTE and 5G are identified, and the purpose of DRB flows for separating traffic types and services is established. Conclusions. It has been confirmed that 5G networks can significantly improve the quality of voice services compared to previous technologies such as 4G and 3G. This is possible due to the broadband capabilities of 5G networks, improved data transmission, low latency, the use of an advanced EVS codec and reduced response time. However, certain factors, such as network coverage, optimisation level and traffic characteristics, can affect the quality of voice services and require additional attention when planning and deploying 5G networks. The QoS management architecture consists of QoS flows, which allow separating packet assignment to flows (managed by the CN) from the assignment of DRB flows (managed by the RAN). As 5G networks are being rolled out gradually, it is important to properly integrate the 5G domain into the existing telecoms provider's network. The transition from Non-Standalone to Dual connectivity is a necessary step for the implementation of VoNR technology in Standalone mode. Using the modern EVS codec allows not only improving the customer experience, but also introducing new voice services.
ДокументВідкритий доступ
Програмне забезпечення супроводу діяльності гуртків в освітніх установах
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ткаченко, Віктор Віталійович; Вовк, Євгеній Андрійович
Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 27 таблиць, 23 рисунків та 10 джерел – загалом 65 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці і впровадженню веб-додатку для пошуку гуртків за визначеними параметрами. Мета: надати користувачам надійний, легкий у використанні та ефективний інструмент для знаходження гуртків, які відповідають їх інтересам та потребам. Об'єкт дослідження: освітні установи. Предмет дослідження: програмне забезпечення діяльності навчальних гуртків в освітніх установах. У розділі аналізу вимог до програмного забезпечення розглянуто існуючі рішення, функціональні та нефункціональні вимоги. Розділ моделювання та конструювання програмного забезпечення присвячений архітектурі програмного забезпечення та аналізу безпеки даних. У розділі аналізу якості та тестування програмного забезпечення наведено опис процесів тестування та опис контрольного прикладу. Розділ впровадження та супроводу програмного забезпечення присвячений розгортанню та підтримці програмного забезпечення.
ДокументВідкритий доступ
Хмарний сервіс симулювання інвестиційних рішень
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Терентьєв, Гліб Васильович; Сирота, Олена Петрівна
Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 56 таблиць, 45 рисунків та 77 джерел – загалом 104 сторінки. Дипломний проєкт присвячений симулюванню процесів інвестування у навчальному середовищі. Мета ознайомлення та заохочення українців до інвестування власних коштів у цінні папери для отримання пасивного доходу, примноження власного капіталу та забезпечення гідної пенсії. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення для симулювання інвестиційного процесу на базі хмарної serverless архітектури. Предмет дослідження: процеси планування, аналізу, розробки, модифікації, тестування, розгортання, впровадження і підтримки програмного забезпечення для симулювання інвестиційних рішень з хмарною архітектурою. Розділ перший присвячений вивченню предметної області та поточного стану речей у ній, аналізу існуючих технічних рішень та пошуків відмінностей від аналогів, функціональних й не функціональних вимог, формулюванню основних варіантів використання та постановки задачі. У другому розділі описано архітектуру системи, взаємодію зі сторонніми системами, основні компоненти програмного забезпечення, спроектовано схему бази даних. Розділ третій присвячений опису процесів тестування функціоналу системи. У розділі четвертому розглянуто процеси розгортання та підтримки програмного забезпечення.
ДокументВідкритий доступ
Платформа закупівель товарів і послуг для суб'єктів господарювання
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тарасов, Дмитро Сергійович; Сирота, Олена Петрівна
Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 82 таблиці, 30 рисунків, 2 додатки та 25 джерел – загалом 93 сторінки. Дипломний проєкт присвячений створенню платформи закупівель товарів і послуг для суб’єктів господарювання, що не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». Метою розробки є підвищення ефективності закупівельної діяльності суб’єктів господарювання, що не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». Об’єкт дослідження: господарські відносини між суб’єктами господарювання щодо закупівель товарів і послуг. Предмет дослідження: платформа закупівель товарів і послуг для суб’єктів господарювання, що не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». У першому розділі проведено аналіз предметної області, існуючих технологій та програмних продуктів, сформульовано вимоги до програмного забезпечення, визначено призначення та задачі розробки. У другому розділі виконано моделювання та аналіз програмного забезпечення, описано архітектуру, проведено конструювання програмного забезпечення, проаналізовано безпеку даних. У третьому розділі проаналізовано якість програмного забезпечення та описано процеси тестування. У четвертому розділі наведено розгортання та підтримку програмного забезпечення.
ДокументВідкритий доступ
Веб-застосунок для надання додаткового функціоналу для користувачів електронним розкладом навчального закладу
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Боринець, Олександра Ігорівна; Баклан, Ігор Всеволодович
Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 46 таблиць, 39 рисунків та 16 джерел – загалом 87 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці веб-застосунку для надання додаткового функціоналу для користувачів електронним розкладом навчального закладу. Мета проєкту полягає у вирішенні проблем користувачів електронним розкладом навчального закладу шляхом створення ефективного інструменту для перегляду та управління розкладом, який максимально спрощує процес використання інформації про розклад занять для студентів та викладачів. Об'єкт дослідження: веб-застосунок для надання додаткового функціоналу для користувачів електронним розкладом навчального закладу. Предмет дослідження: задоволення потреб користувачів електронним розкладом навчального закладу шляхом використання веб-застосунку.