Skip navigation

Browsing by Author Шарпан, О. Б.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Визначення функціонального стану людини за багаторівневим дискретним вейвлет-перетворенням пульсового сигналуПритула, А. О.; Шарпан, О. Б.; Pritula, A. A.; Sharpan, O. B.; Притула, А. А.; Шарпан, О. Б.
2014Визначення функціонального стану фруктових продуктів за параметрами їх електричного імпедансуГусева, О. В.; Мосійчук, В. С.; Тимошенко, Г. В.; Шарпан, О. Б.; Guseva, E. V.; Mosiychuk, V. S.; Timoshenko, G. V.; Sharpan, O. B.; Гусева, Е. В.; Мосийчук, В. С.; Тимошенко, Г. В.; Шарпан, О. Б.
2018Динамiка параметрiв три частотної бiоiмпедансометрiї пацiєнтiв пiд час гемодiалiзної ультрафiльтрацiїШарпан, О. Б.; Мосiйчук, В. С.; Архипська, М. О.; Ткачук, Б. В.; Томашевський, Р. С.; Sharpan, O. B.; Mosiychuk, V. S.; Arkhypska, M. O.; Tkachuk, B. V.; Tomashevskyi, R. S.; Шарпан, О. Б.; Мосийчук, В. С.; Архипская, М. О.; Ткачук, Б. В.; Томашевский, Р. С.
2017Динамiка частотних залежностей параметрiв електричного iмпедансу людини в процесi сухого голодуванняШарпан, О. Б.; Мосiйчук, В. С.; Sharpan, O. B.; Mosiychuk, V. S.; Шарпан, О. Б.; Мосийчук, В. С.
2008Експериментальне дослідження характеристик цифрового фотоплетизмографічного сенсораМосійчук, В. С.; Шарпан, О. Б.; Mosiychuk, V. S.; Sharpan, 0. В.; Мосийчук, B. C.; Шарпан, О. Б.
2009Застосування цифрового оптоелектронного сенсора для вимірювання пульсу в системі кровообігу людиниМосійчук, В. С.; Шарпан, О. Б.
2005Коэффициенты трансформант нормализованных ортогональных преобразований и диагностика пульсограммРыбин, А. И.; Шарпан, О. Б.; Григоренко, Е. Г.; Сакалош, Т. В.; Рибін, О. І.; Шарпан, О. Б.; Григоренко, О. Г.; Сакалош, Т. В.; Rybin, A.; Sharpan, O.; Gryhorenko, O.; Sacalosh, T.
2011Обчислення похідних від передаточного опору по поверхневій провідності кінцевих елементів при розв’язанні зворотної задачі імпедансної томографії методом зон провідностіРибіна, І. О.; Рибін, О. І.; Шарпан, О. Б.; Rybina, I. O.; Rybin, O. I.; Sharpan, O. B.; Рыбина, И. А.; Рыбин, А. И.; Шарпан, О. Б.
2010Особливості амплітудних і фазових вимірювань в завданнях діагностики стану просторово розвинених об’єктівШарпан, О. Б.; Sharpan, O. B.; Шарпан, О. Б.
2017Оцінка динаміки водного балансу людини під час голодування за двочастотним вимірюванням параметрів електричного біоімпедансуАрхипська, М. О.; Шарпан, О. Б.
2011Розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методами зон провідностей та зворотної проекціїРибіна, І. О.; Рибін, О. І.; Шарпан, О. Б.; Rybina, I. O.; Rybin, O. I.; Sharpan, O. B.; Рыбина, И. А.; Рыбин, А. И.; Шарпан, О. Б.
2010Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі автокореляційних функцій та коефіцієнтів лінійного прогнозуванняБондаренко, А. С.; Павлов, О. І.; Шарпан, О. Б.; Bondarenko, A. S.; Pavlov, O. I.; Sharpan, O. B.; Бондаренко, А. С.; Павлов, О. И.; Шарпан, О. Б.
2011Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктівШарпан, О. Б.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
2011Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктівШарпан, О. Б.; Sharpan, Oleg B.; Шарпан, О. Б.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Радіотехнічний факультет; Кафедра теоретичних основ радіотехніки; Кафедра радіоприймання та обробки сигналів
2004Система для дослідження гемодинаміки за амплітудним спектром пульсової хвиліШарпан, О. Б.; Гусєва, О. В.; Жиляков, А. О.; Магльована, Н. І.; Sharpan, O. B.; Guseva, E. V.; Zhiljakov, A. A.; Maglyovanaya, N. I.; Шарпан, О. Б.; Гусева, Е. В.; Жиляков, А. А.; Маглеванная, Н. И.
2023Формування кардiоiнтервалограм за фотоплетизмографiчними реалiзацiями периферичних пульсових сигналiвГусєва, О. В.; Мосiйчук, В. С.; Шарпан, О. Б.
2021Хмарний сервiс вiзуального монiторингу динамiки функцiонального стану пацiєнта за параметрами електричного бiоiмпедансуМосiйчук, В. С.; Шарпан, О. Б.
2019Частотнi залежностi ринологiчних параметрiв електричного бiоiмпедансу в областi навколоносових i носових пазухШарпан, О. Б.; Мосiйчук, В. С.
2014Широкосмуговий вимірювач біоімпедансу з адаптивним вибором сітки частотМосійчук, В. С.; Тимошенко, Г. В.; Шарпан, О. Б.; Mosiychuk, V. S.; Timoshenko, G. V.; Sharpan, O. B.; Мосийчук, В. С.; Тимошенко, Г. В.; Шарпан, О. Б.