Автореферати (ТПЗА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання та автоматичне керування тепловим режимом скловарної печі ванного типу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ситніков, Олексій Володимирович; Жученко, Анатолій Іванович
  Ситніков О.В. Моделювання та автоматичне керування тепловим режимом скловарної печі ванного типу. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, Київ, 2023. Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності роботи регенеративної скловарної печі ванного типу шляхом створення системи керування, яка забезпечить режим енергозбереження функціонування процесу при незмінних показниках якості виробництва. Розроблено математичний опис скловарної печі як об’єкту дослідження та включає в себе рівняння зовнішнього теплообміну для скломаси, кладки та газу, що отримується з рівнянь балансу для ефективного та результуючого випромінювання поверхні та середовища у вигляді рівнянь відповідних теплових потоків. Для кожної зі складових розроблено математичний опис, що враховує взаємодію між складовими в моделі об’єкту керування. Дослідження показали, що модель динаміки нагрівання скломаси відповідає відповідним критеріям адекватності та може бути використана для синтезу системи керування. Експериментальні дослідження температурних полів скломаси дозволили виявити реакцію температурного поля скломаси та кладки на дії збурення. Сформульована і розв’язана задача адаптивного керування процесом скловаріння загального регулятора, приведено порівняння результатів роботи розробленої системи з існуючою каскадною та експертною системою керування. Показано, що адаптивна система показала переваги над звичайною.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання і робастне керування процесу контактної мембранної дистиляції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Дубік, Роман Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація процесів керування прогріванням паперового полотна у сушильній частині папероробної машини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Черьопкін, Євгеній Сергійович