Skip navigation

Секція 2 «Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем» : [13] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Комп’ютерне моделювання хімічних процесів, що стимульовані реакційно-активними нітрогенвмісними сполукамиОгурцов, О. М.; Близнюк, О. М.; Клещев, М. Ф.; Ogurtsov, A.; Bliznjuk, O.; Kleshchev, N.; Огурцов, А. Н.; Близнюк, О. Н.; Клещев, Н. Ф.
2016Кінетичне моделювання селективного каталітичного відновлення NОx амоніаком у виробництві нітроген (І) оксидуМасалітіна, Н. Ю.; Савенков, О. С.; Огурцов, О. М.; Masalitina, N.; Savenkov, A.; Ogurtsov, A.; Масалитина, Н. Ю.; Савенков, А. С.; Огурцов, О. Н.
2016Моделювання гетерогенного каталітичного процесу відновлення кетонівСкорецька, І. І.; Безносик, Ю. О.; Skoretska, I.; Beznosyk, Yu.; Скорецкая, И. И.; Безносик, Ю. А.
2016Математична модель абсорбційної колони виробництва азотної кислотиКонцевой, А. Л.; Шандалюк, О. В.; Kontsevoy, A.; Shandaluk, O.; Концевой, А. Л.; Шандалюк, А. В.
2016Modelling of the liquid flow in the microreactorMiroshnychenko, Yu.; Beznosyk, Yu.; Мірошниченко, Ю. А.; Безносик, Ю. О.; Мирошниченко, Ю. А.; Безносик, Ю. А.
2016Моделювання реактора та схеми отримання поліетилену високого тиску безперервним методомБугаєва, Л. М.; Безносик, Ю. О.; Ткач, В. В.; Ілляшенко, К. А.; Bugaeva, L.; Beznosyk, Yu; Tkach, V.; Illyashenko, K.; Бугаева, Л. Н.; Безносик, Ю. А.; Ткач, В. В.; Ильяшенко, Е. А.
2016Моделювання процесу ущільнення пористої структури вуглецевих композиційних матералів з урахуванням розподілу пор за величиною діаметраСкачков, В. О.; Іванов, В. І.; Нестеренко, Т. М.; Бережна, О. Р.; Мосейко, Ю. В.; Skachkov, V.; Ivanov, V.; Nesterenko, T.; Berezhnaya, О.; Mosejko, Yu.; Скачков, В. А.; Иванов, В. И.; Нестеренко, Т. Н.; Бережная, О. Р.; Мосейко, Ю. В.
2016Исследование переработки низкосортных фосфоритов в комплексные удобрения с применением карбамидаСавенков, А. С.; Белогур, И. С.; Вецнер, Ю. И.; Савенков, А. С.; Білогур, І. С.; Вецнер, Ю. І.; Savenkov, A.; Bilohur, I.; Vetsner, Yu.
2016Математична модель процесу сульфатизації зміненого ільменітуНіколенко, М. В.; Дубенко, А. В.; Вашкевич, О. Ю.; Калашников, Ю. В.; Nikolenko, N.; Dubenko, A.; Vashkevich, H.; Kalashnikov, Yu.; Николенко, Н. В.; Дубенко, А. В.; Вашкевич, Е. Ю.; Калашников, Ю. В.
2016Математичне моделювання нітрування бензолуКондратов, С. О.; аль Хамадані, М. Д.; Красильнікова, А. О.; Хлякіна, Т. М.; Kondratov, S.; al Khamadani, M.; Krasil’nikova, A.; Khlyakina, T.; Кондратов, С. А.; аль Хамадани, М. Д.; Красильникова, А. А.; Хлякина, Т. Н.
2016Компьютерное моделирование влияния давления в реакторе на химические превращений в водно-солевых плазмореакторных системахЗахаров, Р. И.; Миснянкин, Д. А.; Захаров, Р. І.; Міснянкін, Д. О.; Zakharov, R.; Misnankin, D.
2016Using CFD-modeling for simulation of limestone calcination process in the industrial cyclone-calciner furnaceHavryliv, R.; Maystruk, V.; Filias, S.; Гаврилів, Р. І.; Майструк, В. В.; Філяс, С. Р.; Гаврылив, Р. И.; Майструк, В. В.; Филяс, С. Р.
2016Моделювання внутрішньодифузійного масоперенесення під час фільтраційного сушіння капілярно пористих тілМатківська, І. Я.; Атаманюк, В. М.; Гнатів, З. Я.; Данилюк, О. М.; Matkivska, I.; Atamanyuk, V.; Hnativ, Z.; Danyliuk, O.; Маткивска, И. Я.; Атаманюк, В. М.; Гнатив, З. Я.; Данылюк, О. М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13