Skip navigation

Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.036 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Видалення синтетичних барвників зі стічних водОбушенко, Т. І.; Астрелін, І. М.; Толстопалова, Н. М.; Obushenko, T.; Astrelin, I.; Tolstopalova, N.; Обушенко, Т. И.; Астрелин, И. М.; Толстопалова, Н. М.
2014Математическое моделирование концентрирования оксидов азота микропористым сорбентомПримиская, С. А.; Безносик, Ю. А.; Решетиловский, В. П.; Приміська, С. О.; Безносик, Ю. О.; Решетіловський, В. П.; Prymyska, S.; Beznosyk, Yu.; Reshetilowski, W.
2014Сжигание твердого топлива в кипящем слоеЛогвин, В. А.; Безносик, Ю. А.; Афонин, Г. Г.; Логвин, В. О.; Безносик, Ю. О.; Афонін, Г. Г.; Logvyn, V.; Beznosyk, Yu.; Afonin, G.
2014Зонна модель процесу очистки газових викидів виробництва вінілхлоридуГармаш, Р. В.; Безносик, Ю. О.; Ткач, В. В.; Garmash, R.; Beznosyk, Yu.; Tkach, V.; Гармаш, Р. В.; Безносик, Ю. А.; Ткач, В. В.
2014Вирішення задачі фільтрації для моделі прогнозування міграції забруднюючих речовин в ґрунтіБойко, Т. В.; Запорожець, Ю. А.; Брановицька, С. В.; Boyko, T.; Zaporozhets, J.; Branovytskaya, S.; Бойко, Т. В.; Запорожец, Ю. А.; Брановицкая, С. В.
2014Створення концептуальної моделі для об'єкта поводження з радіоактивними відходамиКолябіна, Д. О.; Безносик, Ю. О.; Koliabina, D.; Beznosyk, Yu.; Колябина, Д. А.; Безносик, Ю. А.
2014Ефективність процедур структурного проектування промислових схем водного господарстваШахновський, А. М.; Квітка, О. О.; Джигирей, І. М.; Shakhnovsky, A.; Kvitka, A.; Dzhygyrey, I.; Шахновский, А. М.; Квитка, А. А.; Джигирей, И. Н.
2014Моделі багатовимірних структур даних для аналізу природоохоронної діяльності промислових підприємствСкарга-Бандурова, І. С.; Барбарук, Л. В.; Сіряк, Р. В.; Skarga-Bandurova, I.; Barbaruk, L.; Siryak, R.; Скарга-Бандурова, И. С.; Барбарук, Л. В.; Сиряк, Р. В.
2014Модельне дослідження еволюційних змін підсистеми «ґрунт» в регіональних екосистемахКотовенко, О. А.; Мірошниченко, О. Ю.; Березницька, Ю. О.; Kotovenko, O.; Miroshnychenko, O.; Bereznyckaya, J.; Котовенко, Е. А.; Мирошниченко, Е. Ю.; Березницкая, Ю. О.