Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19433
Title: Теоретична механіка в історичному розвитку
Authors: Штефан, Наталія Іллівна
Гнатейко, Нонна Валентинівна
Федоров, Володимир Миколайович
Keywords: теоретична механіка
історія
Issue Date: 2016
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теоретична механіка в історичному розвитку [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності: 113 «Галузеве машинобудування», спеціалізацій: «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв»; «Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперових виробництв» всіх форм навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко, В. М. Федоров. – Електронні текстові данні (1 файл: 297,02 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 35 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19433
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mv_teor_meh_v_ist_rozv.pdf297.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.