Skip navigation

Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 130 (Search time: 0.081 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Електрохімічне отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способомДонченко, М. І.; Лінючева, О. В.; Ущаповський, Д. Ю.; Редько, Р. М.; Бик, М. В.; Donchenko, M. I.; Linyucheva, O. V.; Uschapovsky, D. Yu.; Redko, R. M.; Byk, M. V.; Донченко, М. И.; Линючева, О. В.; Ущаповский, Д. Ю.; Редько, Р. М.; Бык, М. В.
2013Побудова причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв методом сходження від абстрактного до конкретногоІгнатович, Володимир Миколайович; Ihnatovych, Volodymyr; Игнатович, Владимир Николаевич
2013Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolorКлечак, І. Р.; Бісько, Н. А.; Митропольська, Н. Ю.; Антоненко, Л. О.; Klechak, I. R.; Bisko, N. A.; Mytropolska, N. Yu.; Antonenko, L. O.; Клечак, И. Р.; Бисько, Н. А.; Митропольская, Н. Ю.; Антоненко, Л. А.
2013Математична і програмна моделі співіснування популяцій типу “хижак—жертва”Мальцев, А. Ю.; Maltsev, A. Yu.; Мальцев, А. Ю.
2013Використання видових макромолекулярних особливостей лігніну судинних рослин у сучасних фармацевтичних біотехнологіяхСороченко, В. Ф.; Сороченко, О. В.; Весельський, С. П.; Кузьмінський, Є. В.; Sorochenko, V. F.; Sorochenko, O. V.; Veselsky, S. P.; Kuzminsky, E. V.; Сороченко, В. Ф.; Сороченко, Е. В.; Весельский, С. П.; Кузьминский, Е. В.
2013Газліфтний барботажний апаратМельник, В. М.; Mel’nick, V. M.; Мельник, В. Н.
2013Гипотеза о применении склероции спорыньи в древнерусской иконописиУшанов, Ю. А.; Ушанов, Ю. О.; Ushanov, Yu. A.
2013Визначення компонентного складу біогазу волюмометричним методомХрокало, Л. А.; Обушенко, Т. І.; Перерва, Є. С.; Козловець, О. А.; Khrokalo, L. A.; Obushenko, T. І.; Pererva, Ie. S.; Kozlovets, O. A.; Хрокало, Л. А.; Обушенко, Т. И.; Перерва, Е. С.; Козловець, А. А.
2013Stochastic Integrals with Respect to a Lévy Process and Stochastic Derivatives on Spaces of Regular Test and Generalized FunctionsDyriv, M. M.; Kachanovsky, N. A.; Дирів, М. М.; Качановський, М. О.; Дырив, М. Н.; Качановский, Н. А.
2013Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елементаКолобродов, В. Г.; Микитенко, В. І.; Сірий, Є. А.; Kolobrodov, V. G.; Mykytenko, V. I.; Siryi, Ie. A.; Колобродов, В. Г.; Микитенко, В. И.; Серый, А. Е.