Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25274
Title: Cучасні концепції управління організаціями
Authors: Довгань, Людмила Євгенівна
Ведута, Людмила Леонідівна
Шкробот, Маріна Володимирівна
Keywords: управління організаціями
сучасні концепції управління
управлінські моделі
управлінські технології
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Citation: Cучасні концепції управління організаціями [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, М. В. Шкробот ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 278 с. – Назва з екрана.
Abstract: Розглянуто сутність і характерні особливості сучасних концепцій управління організаціями в умовах формування неоіндустріального суспільства та виявлено причини і фактори, що створюють можливість його формування в Україні. Обґрунтовано методологічні засади сучасних концепцій менеджменту та розкрито механізми їх впровадження в практику провідних світових компаній. Значну увагу приділено адаптивному та ситуаційному управлінню підприємствами та їх ефективності, концепції функціонального менеджменту, важливе місце займає ресурсна концепція в управлінні компанією, що обумовлено теорією обмежень. Виходячи із наявного науково-технічного та організаційного потенціалу, запропоновано моделі організацій, управлінські моделі, що базуються на цільових управлінських установках, розглянуто понятійно-категоріальний апарат управлінських технологій та їх ґенези та нормативно-правове регламентація заснування та діяльності підприємств в умовах VUCA середовища. Для студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів організацій та державних службовців, науковців, освітян, що вивчають сучасні проблеми управління організаціями в умовах зовнішніх викликів та загроз зовнішнього динамічного середовища.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25274
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKUO_navch_posibn.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.