Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26447
Title: Технології формоутворення сучасних складнопрофільних деталей
Authors: Петраков, Юрій Володимирович
Сохань, Сергій Васильович
Фролов, Володимир Костянтинович
Кореньков, Володимир Миколайович
Keywords: технологія обробки
авіація
оброблюваність авіакосмічних матеріалів
алмазна обробка
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Технології формоутворення сучасних складнопрофільних деталей [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізацій «Технології виготовлення літальних апаратів», «Технології машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. В. Петраков, С. В. Сохань, В. К. Фролов, В. М. Кореньков. – Електронні текстові данні (1 файл: 15,26 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 380 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26447
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navchalnyi_posibnyk_TOSD.pdf15.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.