Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852
Title: Управління проектами: Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни
Authors: Мохонько, Ганна Анатоліївна
Гук, Ольга Володимирівна
Keywords: управління проектами
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Мохонько, Г. А. Управління проектами: Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітніх програм: «Менеджмент і бізнес - адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Г. А. Мохонько, О. В. Гук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 883,63 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 97 c. – Назва з екрана.
Abstract: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління проектами» розрахований на студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». У ньому представлені тематичний план дисципліни, методичні поради до вивчення лекційного матеріалу, практичних занять, тематика самостійної роботи студентів та виконання курсової роботи. Надані тестові завдання для перевірки знань студентів, критерії поточного та підсумкового контролю. Навчально-методичний комплекс сприятиме засвоєнню студентами необхідних теоретичних знань з дисципліни та набуттю навичок у побудові системи управління проектами сучасних підпиємств.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Project_2019.pdf883.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.