Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37717
Title: Основи інженерії та технології сталого розвитку. Оцінювання життєвого циклу продукційних систем
Authors: Джигирей, Ірина Миколаївна
Keywords: SimaPro
екологічний стандарт
environmental standard
экологический стандарт
життєвий цикл
оцінка впливу життєвого циклу
продукційна система
жизненный цикл
оценка воздействия жизненного цикла
продукционная система
life cycle
life cycle impact assessment
production system
Issue Date: 2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи інженерії та технології сталого розвитку. Оцінювання життєвого циклу продукційних систем [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 101 Екологія, 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 136 Металургія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 163 Біомедична інженерія, 184 Гірництво / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові данні (1 файл: 809,51 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 47 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37717
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ММСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oitsr-lca.pdf809.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.