Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42023
Title: Електроакустична апаратура. Розрахунково-графічна робота
Authors: Луньова, Світлана Андріївна
Вдовенко, Марія Володимирівна
Keywords: електроакустика
гучномовець
мікрофон
electroacoustics
loudspeaker
microfone
Issue Date: Jul-2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Луньова, С. А. Електроакустична апаратура. Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Акустичні електронні системи» / С. А. Луньова, М. В. Вдовенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,69 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 39 с. – Назва з екрана.
Abstract: Навчально-методичне видання містить методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з розрахунку технічних характеристик електроакустичної апаратури і надає змогу студентам отримати знання та практичні навички доцільного вибору електроакустичних засобів для вирішення задач озвучування та звукопідсилення в приміщенні та на відкритому просторі. В навчальному посібнику наведені загальні теоретичні положення стосовно акустичних характеристик приймачів та випромінювачів звуку, зазначені методи розрахунку основних характеристик електроакустичної апаратури, рекомендована структура та зазначені вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки. В додатках наведені приклади сучасних зразків звукоприймальних та звуковипромінювальних приладів провідних іноземних фірм. Викладений матеріал супроводжується посиланнями на сучасну спеціалізовану літературу та нормативні документи і електронні ресурси, перелік яких наведений в кінці методичних вказівок. Мета методичних вказівок – забезпечити студентам можливість самостійно ознайомитися з міжнародними нормативними документами стосовно основних технічних характеристик електроакустичної апаратури, а також сучасними способами їх розрахунків для обраних типів гучномовців, акустичних систем та мікрофонів.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42023
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АМЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektroakustychna-aparatura_RGR.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.