Антикризові стратегії промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

підприємство, антикризова стратегія, стратегія промислових підприємств, управління, інноваційна стратегія, промислові підприємства, криза, the company, the anti-crisis strategy, industry, management, innovation strategy, industries, crisis, предприятие, антикризисная стратегия, стратегия промышленных предприятий, управления, инновационная стратегия, промышленные предприятия, кризис

Бібліографічний опис

Цвіркун А. С. Антикризові стратегії промислових підприємств [Електронний ресурс] / Цвіркун А. С., Артеменко Л. П. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 550 Кбайт). – 2016. – Вип. 10. – Назва з екрана.

DOI