Можливості застосування акторно-мережевої теорії до вивчення функціонування мережі виробництва міжнародних телевізійних новин на прикладі висвітлення військового конфлікту на Донбасі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

акторно-мережева теорія, режими виробництва істини, Бруно Латур, Vice News, конфлікт на Донбасі, журналістська об‘єктивність, actor-network theory, modes of truth production, Bruno Latour, the Donbas conflict, journalistic objectivity

Бібліографічний опис

Солодько С. Ю. Можливості застосування акторно-мережевої теорії до вивчення функціонування мережі виробництва міжнародних телевізійних новин на прикладі висвітлення військового конфлікту на Донбасі / Солодько С. Ю. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2015. – № 3/4 (27/28). – С. 101–107. – Бібліогр.: 25 назв.

DOI