Цифрове відеовиробництво. Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Дисципліна «Цифрове відеовиробництво» із циклу вибіркових компонентів освітньої програми (ОП) «Технології друкованих і електронних видань» підготовки студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту спеціальності 186 Видавництво та поліграфія покликана поглибити знання, отримані студентами під час вивчення нормативної складової (ОП). Дисципліна «Цифрове відеовиробництво» із циклу нормативних компонентів освітніх програм «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв'язки з громадськістю» підготовки студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту спеціальності 061 Журналістика покликана поглибити знання, отримані студентами під час вивчення нормативної складової (ОП). Навчальний посібник розвине індивідуальне креативне мислення, сприятиме професійному сприйняттю та аналізу існуючих рішень у цифровому відеовиробництві. Посібник призначено для студентів денної та заочної форми навчання технічних та гуманітарних спеціальностей. Його можна використати також для підготовки до занять, заліків, екзаменів студентам всіх форм навчання, які вивчають подібний матеріал. Курс відповідає нагальній ринковій потребі підготовки сучасних фахівців та формує у них такі здатності: – Здатність формувати інформаційний контент. – Здатність створювати медіапродукт. – Здатність ефективно просувати створений медійний продукт. – Здатність брати участь у формуванні комунікативного задуму і визначенні інформаційного завдання та смислу твору в конкретних соціальних умовах або участь, при заданому жанрі чи форматі, у формулюванні теми.

Ключові слова

відеовиробництво, цифрове, сценарій, розкадровка, аніматик, кошторис, відеоролик, продакшн, експлікація, звук, рекламний, контент

Бібліографічний опис

Цифрове відеовиробництво. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія за освітніми програмами «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв'язки з громадськістю» спеціальності 061 «Журналістика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. І. Золотухіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,66 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 51 с. – Назва з екрана.

DOI