Технологія машинобудування – 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

технологія машинобудування, токарні верстати, різальні інструменти, вимірювальні інструменти

Бібліографічний опис

Технологія машинобудування – 1 [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки бакалаврів 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності 7.05050201/8.05050201 «Технологія машинобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Петраков, В. К. Фролов. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,91 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 102 с. – Назва з екрана.

DOI