Теплообмінні апарати систем повітряного охолодження ТЕС та АЕС

Ескіз недоступний

Дата

2016

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Анотація

Опис

Ключові слова

плоскоовальна труба, конвективний теплообмін, теплообмінні апарати, ТЕС, АЕС

Бібліографічний опис

Теплообмінні апарати систем повітряного охолодження ТЕС та АЕС [Електронне видання] : навчальний посібник до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» професійного спрямування «Котли і реактори» і 6.050601 «Теплоенергетика» професійного спрямування «Теплові електричні станції» / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; уклад. Є. М. Письменний, В. А. Рогачов, О. В. Баранюк, М. М. Вознюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 7,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 87 с. – Назва з екрана.

DOI