Прикладне програмування в телекомунікаційних системах

Ескіз недоступний

Дата

2016

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

прикладне програмування, телекомунікаційні системи, програма навчальної дисципліни

Бібліографічний опис

Прикладне програмування в телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] : программа навчальної дисципліни підготовки бакалавр напряму 6.050903 «Телекомунікації» спеціальность 8(7).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. О. Прищепа. – Електронні текстові дані (1 файл: 41,07 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 7 с. – Назва з екрана.

DOI