Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19062
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorПроценко, Олександр Ростиславович-
dc.contributor.editorProtsenko, Oleksandr Rostyslavovych-
dc.date.accessioned2017-03-17T14:29:12Z-
dc.date.available2017-03-17T14:29:12Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationЗастосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві. Ч. 2. Технології, засновані на силовій дії електричних і магнітних полів [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисципліни «Застосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві» для напрямів підготовки (спеціальностей): 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальність «Техніка і електрофізика високих напруг» // НТУУ «КПІ» ; уклад. : В. О. Бржезицький, В. В. Козюра, В. М. Козюра ; ред. О. Р. Проценко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,37 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 119 c.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/19062-
dc.language.isoukuk
dc.subjectелектричне полеuk
dc.subjectелектросепараторuk
dc.subjectмагнітне полеuk
dc.subjectелектродегідраторuk
dc.titleЗастосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві. Ч. 2. Технології, засновані на силовій дії електричних і магнітних полівuk
dc.title.alternativeПрименение электрических и магнитных полей в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Ч. 2. Технологии, основанные на силовом воздействии электрических и магнитных полейuk
dc.typeBookuk
dc.audience.discipline«Застосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві»uk
dc.audience.speciality7.05070104 «Техніка та електрофізика високих напруг»uk
dc.audience.pdirection6.050701 «Електротехніка та електротехнології»uk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page119 с.uk
dc.contributor.compilerБржезицький, Володимир Олександрович-
dc.contributor.compilerКозюра, Володимир Володимирович-
dc.contributor.compilerКозюра, Володимир Миколайович-
dc.contributor.compilerBrzhezytskyi, Volodymyr Oleksandrovych-
dc.contributor.compilerKoziura, Volodymyr Volodymyrovych-
dc.contributor.compilerKoziura, Volodymyr Mykolaiovych-
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukВ навчальному посібнику розглянуто основи електрофізичних процесів в нових сучасних технологіях промислового і сільськогосподарського виробництва, що інтенсивно розвиваються в провідних країнах світу. Описано базові питання, зокрема, застосування електричних полів для знесолення та обезводнення високообводнених нафт і аномально стійких емульсій; удосконалення конструкцій промислових електродегідраторів, з електрофізичних основ застосування електросепараторів у промисловому та сільськогосподарському виробництві; з особливостей процесів магнітної сепарації та застосування електрогідравлічного ефекту. Зазначені основні підходи підвищення ефективності збагачення корисних копалин, що є однією з найважливіших проблем і завдань в області переробки мінеральної сировини та залежить від досконалості методів і критеріїв, на основі яких приймаються рішення по вибору техніки і технології збагачення.uk
dc.description.abstractruВ учебном пособии рассмотрены основы электрофизических процессов в новых современных технологиях промышленного и сельскохозяйственного производства, которые интенсивно развиваются в ведущих странах мира. Описаны базовые вопросы, в частности, применение электрических полей для обессоливания и обезвоживания высокообводненых нефтей и аномально стойких эмульсий; усовершенствования конструкций промышленных электродегидраторов, с электрофизических основ применения электросепараторов в промышленном и сельскохозяйственном производстве; из особенностей процессов магнитной сепарации и применения электрогидравлического эффекта. Указаны основные подходы повышения эффективности обогащения полезных ископаемых, что является одной из важнейших проблем и задач в области переработки минерального сырья и зависит от совершенства методов и критериев, на основе которых принимаются решения по выбору техники и технологии обогащения.uk
dc.contributor.institutionНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТЕВН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навч. посібник ЗЕМП ч. 2.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.