Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтенін, А. А.-
dc.contributor.authorТимошин, Ю. А.-
dc.contributor.authorТкач, М. М.-
dc.contributor.authorШемседінов, Т. Г.-
dc.contributor.authorStenin, A. A.-
dc.contributor.authorTimoshyn, Y. A.-
dc.contributor.authorTkach, M. M.-
dc.contributor.authorShemsedinov, T. G.-
dc.contributor.authorСтенин, А. А.-
dc.contributor.authorТимошин, Ю. А.-
dc.contributor.authorТкач, М. М.-
dc.contributor.authorШемсединов, Т. Г.-
dc.date.accessioned2014-03-19T15:52:00Z-
dc.date.available2014-03-19T15:52:00Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationО метриках для базы знаний лингвистического анализа / А. А.Стенин, Ю. А. Тимошин, М. М.Ткач, Т. Г. Шемсединов // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2012. – № 21(41). – С. 104–113. – Бібліогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/7042-
dc.language.isoruuk
dc.sourceАдаптивні системи автоматичного управління: міжвідомчий науково-технічний збірникuk
dc.subjectметрикиuk
dc.subjectбаза знанийuk
dc.subjectметаданныеuk
dc.subjectлингвистический анализuk
dc.subjectобработка текстовuk
dc.subjectметамодельuk
dc.subjectметрикиuk
dc.subjectбаза знаньuk
dc.subjectметаданіuk
dc.subjectлінгвістичний аналізuk
dc.subjectобробка текстівuk
dc.subjectметамодельuk
dc.titleО метриках для базы знаний лингвистического анализаuk
dc.title.alternativeПро метрики для бази знань лінгвістичного аналізуuk
dc.title.alternativeAbout metrics for the knowledge’s base of linguistic analysisuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 104-113uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc681.3: 612.84uk
dc.description.abstractukРозглядаються питання побудови нових метрик, які можна використовувати в завданнях аналізу лінгвістичних даних при їх комп'ютерній обробці для побудови нових параметричних критеріїв оцінки характеристик текстового матеріалу, що оброблюється. Показана можливість формування різних метрик для вимірювання станів процесів аналізу і обробки лінгвістичних об'єктів тексту з урахуванням прийнятих обмежень щодо функціонального трактування інформації і знань в розробленій лінгвістичній базі знань. Запропоновані метрики можуть також використовуватися для створення нових оцінок повноти описів таких об'єктів, вимірювання відмінностей подій і фактів між собою при аналізі в базі знань, виявлення нових знань в ній. Отримані оцінки можна використовувати як один з підходів, наприклад, для підвищення релевантності пошукових запитів в ІТ – середовищі, а також для підвищення керованості вказаних процесів аналізу і обробки у разі використання таких оцінок на рівні метамоделей. Розроблено шаблон метамоделі, який може служити основою при формуванні конкретних метрик.uk
dc.description.abstractenThe questions of construction of new metrics which can be utillized in the tasks of analysis of linguistic data at their computer treatment for the development a new parametric evaluation criteria to be processed text material are examined. Possibility of forming of different metrics is rotined for measuring of the states of processes of analysis and treatment of linguistic objects of the text taking into account the constraints concerning the functional interpretation of the information and knowledge in the developed linguistic base of knowledges. Suggested metrics can also be used to create of new estimations of plenitude of descriptions of such objects, measurings of differences of events and facts between itself at an analysis in the base of knowledges, exposures of new knowledges in it. The resulting estimates can be used as one approach, for example, to improve the relevance of search queries in IT – environment, and also for to enhance of control of the indicated processes of analysis and treatment in the case of the use of such estimations at the level of metamodels. Designed pattern of metamodel, which can serve as the basis at forming of specific metrics, is developed.uk
dc.description.abstractruРассматриваются вопросы построения новых метрик, которые можно использовать в задачах анализа лингвистических данных при их компьютерной обработке для построения новых параметрических критериев оценки характеристик обрабатываемого текстового материала. Показана возможность формирования различных метрик для измерения состояний процессов анализа и обработки лингвистических объектов текста с учетом принятых ограничений относительно функциональной трактовки информации и знаний в разработанной лингвистической базы знаний. Предложенные метрики могут также использоваться для создания новых оценок полноты описаний таких объектов, измерения отличий событий и фактов между собой при анализе в базе знаний, выявления новых знаний в ней. Полученные оценки можно использовать как один из подходов, например, для повышения релевантности поисковых запросов в ІТ – среде, а также для повышения управляемости указанных процессов анализа и обработки в случае использования таких оценок на уровне метамоделей. Разработан шаблон метамодели, который может служить основой при формировании конкретных метрик.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Адаптивні системи автоматичного управління: міжвідомчий науково-технічний збірник, № 21(41)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_104.pdf115.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.